Barcelona

Dades del districte

 

Ciutat Vella

Adreça Postal
Carrer Palau 2, 08002
President
Marina Gassol
Adreça electrònica
bcnvella@esquerrabcn.cat
Web
http://locals.esquerra.cat/bcnvella
Twitter
https://twitter.com/ERC_Bcn_Vella
Facebook
https://www.facebook.com/ercbcnvella