Barcelona

Dades del barri

 

Poblenou-Besòs

Adreça Postal
Carrer Espronceda 76
President
Jordi Rallo
Adreça electrònica
poblenou@esquerra.cat
Web
http://locals.esquerra.cat/poblenou
Twitter
https://twitter.com/ERCPoblenou
Facebook
https://www.facebook.com/EsquerraPBN