Barcelona

Sants-Montjuïc

Notícia

Acte de l'Alfred Bosch i dels consellers de districte a Sants


El passat dia 16 de març se celebrà a "Fes-te Farinetes", al carrer Galileu de Sants, una trobada amb els veïns a la qual varen assistir el nostre cap de grup municipal, Alfred Bosch, la regidora adscrita a Sants-Montjuïc, Montse Benedí, i els dos consellers de districte en representació d'ERC, Marta Alonso i Jordi Fexas

Us oferim tot seguit unes fotografies de l'acteL'acte, que comptà amb una important presentació de veïns, consistí en un berenar-col·loqui durant el qual els assistents vare poder conèixer de primera mà la feina del grup municipal d'ERC, així com plantejar els seus dubtes sobre el funcionament i les infraestructures el barri. Entre els temes més interessants que es varen tractar destaquen:
La situació de le obres del calaix de cobertura de les vies. S'explicà que les obres durarien fins el mes d'agost degut al cobriment de la banda propera a l'Hospitalet La postura d'ERC sobre Can Vies. Es destacà que ERC és favorable a una solució que, o bé enderroqui l'edifici per tal de crear el pas pels veïns en un principi pensat, o bé es mantingui, però aleshores amb la condició que l'espai sigui per tot el barri i no només per unes determinades persones, amb unes garanties de gestió i amb alguna solució que permeti l'accés a la rambla sobre el calaix als veïns afectats Diversos veïns plantejaren iniciatives com ara el convertir Can Batlló en un espai dedicat a la creació cultural, la celebració d'una fira anyal de caire cultural i la necessitat d'equipaments adequats per a joves entre 14 i 18 anys. En aquest sentit ERC destacà que a proposta del partit, les assegurances dels practicants d'esport a la ciutat de Barcelona són gratuïtes fins els 16 anys. Alguns veïns mostraren igualment llur preocupació per la proliferació de màfies i la inseguretat, temes que ERC considera prioritaris i sobre els quals s'està treballant dins la mesura de les nostres possibilitats