Barcelona

Sant Martí

Notícia

Lourdes Arrando participa al debat organitzat per l'Associació de Veïns del Clot-Camp de l'Arpa


La candidata a consellera de districte d'ERC-Sant Martí, Lourdes Arrando, va participar ahir en un debat organitzat per l'Associació de Veïns del Clot-Camp de l'Arpa. L'acte va tenir lloc a la seu de l'associació, situada al carrer de Sibelius i va comptar amb l'assistència d'una cinquentena de persones.

La candidata republicana va exposar les propostes d'ERC-Sant Martí sobre els temes que es van debatre:

1. Residència-Centre de Dia Alchemika: Des d'Esquerra Republicana vetllarem perquè aquest centre s'obri aquest mateix any.

2. Sanitat pública, universal i de qualitat: Des d'ERC pensem que el servei públic no hauria de ser un lloc on anar abocant diners. La solució passa per optimitzar la bona atenció amb la despesa justa. En aquest sentit, un model a seguir serien els CUAB.

3. Educació: Cal augmentar els recursos públics. L'educació és la base de molts aspectes de la nostra societat. Cal garantir una igualtat real.

4. Serveis socials: Apostem per més prevenció i menys assistencialisme. La millor manera de prevenir la pobresa són les polítiques d'ocupació.

5. Obertura del carrer del Concili de Trento: Hi estem a favor. És un tema que portem treballant des d'ERC des del 2002.

6. Les Glòries. Gran Via soterrada i coberta de Sant Joan de Malta/Rambla Poblenou: Estem d'acord en fer pressupost i decidir en funció de les prioritats del districte.

7. Trinxant-Meridiana. Remodelació global consensuada: Si hi ha consens, defensarem que es porti a terme la remodelació.

8. Habitatge: El 2011 ja vam entrar una proposició al plenari de l'Ajuntament, consensuada amb la PAH. Arrel d'això va sorgir una taula de treball amb tots els sectors. D'altra banda, cal ampliar el parc d'habitatge de lloguer públic de lloguer social.

9. Pla d'equipaments públics del barri: Apostem perquè els Consells de Barri siguin òrgans de participació real i codecisió. Per decidir què fem als barris hem de tenir tota la informació i apostem per planificar i prioritzar, juntament amb les associacions, entitats i els veïns i veïnes.

10. Elecció directa del regidor o regidora, així com dels consellers de districte i establiment del sistema de revocació de tots els càrrecs:

- Portem al programa i hem demanat reiteradament l'elecció directa. Ara bé, mentre continuem depenent de l'Estat espanyol, aquest tema el regula la llei electoral espanyola.

 

- Pel que fa a la revocació dels càrrecs, n'estem d'acord, sempre i quan sigui amb les mateixes garanties democràtiques amb les quals han estat triats.