Barcelona

Ciutat Vella

Notícia

L'esport, eix vertebrador del barri


El 19 de juliol de 1936 la ciutat de Barcelona havia d’organitzar una olimpíada popular, en contraposició a les olimpíades organitzades a la ciutat de Berlín, que tenien una clara intenció d’exaltació feixista. Amb aquestes olimpíades, Barcelona volia retre homenatge a l’esport aficionat.
A finals d’any, es decidirà quina empresa s’ha d’ocupar de la gestió dels equipaments esportius de Can Ricart i del Frontó Colom. I 80 anys desprès, seguint amb l’esperit d’aquella olimpíada popular, des de ERC Barcelona Vella hem presentat un prec, menys ambiciós que el d’organitzar una olimpíada popular, però amb la mateixa intenció de promoure l’esport aficionat i de base.
El que demanem és el següent : que en els plecs dels equipaments esportius del barri, s’hi incloguin clàusules que permetin a les entitats del barri poder gestionar els equipaments del barri, i que es premiïn aquelles propostes que garanteixin l’accés dels equips esportius de base del nostre barri als equipaments.
Com ja vam fer amb el Pla d’Educació durant el mandat anterior, o com quan vam impulsar els plans d’entorn, a ERC Barcelona Vella entenem que l’esport ha de ser una de les eines que ajudi a cohesionar socialment el nostre barri.Jordi Bordas i Villalba         jbordas@esquerrabcn.cat      @jordi_b_v