Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Els reptes de la justícia a Catalunya


Rebre justícia amb garanties jurídiques és un dret fonamental que diferencia el món desenvolupat del subdesenvolupat, l’empara de jutges i tribunals és un servei públic essencial en una societat avançada; fins aquí tots hi estaríem d’acord. Un cop acceptades les premisses bàsiques cal pensar quin model d’Administració de justícia és el més eficient i eficaç per administrar Justícia.

Segur que podríem escriure pàgines i pàgines, però no cal massa estona de reflexió per arribar a la conclusió que a l’actual sistema li cal guanyar agilitat, l’eternització dels processos judicials esdevé una deficiència estructural que cal pal·liar per assolir una veritable justícia de qualitat.

En aquest sentit, un dels principals reptes que té actualment l’Administració de justícia és la seva modernització. Estem davant una administració no digitalitzada -a diferència de tota la resta, Treball, Hisenda, Salut, etc- i per complex que sigui (com exemple, Catalunya va generar 1,3 milions d’expedients judicials l’any 2015) la Generalitat ja ha començat aquest procés per poder culminar-lo amb èxit l’any 2019.

A banda de la digitalització, ens cal una nova organització dels jutjats, amb més serveis comuns per dur a terme les tasques transversals des del registre a l’execució, passant per les notificacions. I, sens dubte, millorar l’estabilitat de les plantilles, atès que Catalunya és una gran receptora de funcionaris de la resta de l’Estat (3 de cada 4 opositors que guanyen la plaça procedeixen d’altres CCAA) però en cada concurs de trasllat dos terços opten per tornar als seus llocs d’origen. Aquesta mobilitat constant comporta que un 40% de la plantilla sigui interina, i és aquest alt percentatge d’interins el que novament fa que Catalunya convoqui més oferta d’ocupació pública, generant un efecte crida a la resta de l’Estat, un cercle viciós que aturarem en la convocatòria del 2017 ja que Catalunya no ofertarà places.

Els canvis han arribat a l’Administració de justícia per quedar-s’hi, avancem amb fermesa i seguretat cap a un nou model, no ho assolirem en dos dies però iniciem una nova etapa de futur.