Barcelona

Les Corts

Notícia

ESCRIT D'ESQUERRA REPUBLICANA – LES CORTS DE RECTIFICACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE L’OCUPACIÓ DE LA BENAVENTURADA

En relació al comunicat d’Esquerra Republicana - Les Corts sobre l’ocupació de la Benaventurada publicat el proppassat 2 de novembre de 2016 a aquesta pàgina web, i a petició de la Plataforma Pro-Habitatges Turístics (Associació Pro-viviendas turísticas), Esquerra Republicana - Les Corts procedeix a rectificar la informació difosa en relació amb aquesta entitat, en tant que aquesta associació ni cap dels seus membres en la seva representació en cap cas van realitzar conductes o accions tendents a l’enfrontament dels veïns.

El proppassat 15 d'octubre un grup de joves, la majoria del barri i vinculats de diversa manera al seu teixit associatiu, van ocupar l'edifici situat al carrer Benavent número 25. Aquest edifici de planta baixa i dos pisos duia 8 anys buit i sense ús.

Arrel del debat que aquest fet va generar al barri, tan a nivell de veïns i veïnes com a nivell d'associacions, Esquerra Republicana hem defensat des del primer moment la necessitat d'establir un diàleg entre tots els actors implicats i ens oferim a tothom a fer possible aquest diàleg per garantir la convivència al Districte.

Per altra banda, som plenament conscients del neguit que ha generat entre els veïns i veïnes aquesta situació degut a antecedents de situacions similars que hi ha hagut a la ciutat. Tot i això, des d'Esquerra Republicana, apel·lem a la calma i al diàleg com a forma per tal de resoldre els conflictes que es generen a la ciutat. En aquest sentit, volem denunciar l'actitud de membres destacats del partit Ciutadans que enlloc d'intentar generar espais de diàleg, han aprofitat la situació per intentar treure rèdit polític enfrontant veïns entre sí.

Des d'Esquerra Republicana sempre hem defensat els drets bàsics de la ciutadania com és el dret a l'habitatge. És per això que el Govern de la Generalitat de Catalunya va impulsar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Entre moltes altres matèries, aquesta llei regulava la mobilització per a lloguer social d'habitatges buits a mans de grans tenidors. Aquesta llei, com és ben sabut, està suspesa a causa del recurs interposat pel Govern del Partit Popular al Tribunal Constitucional, que com sempre, ha actuat com a poder de l'Estat al servei de les elits enlloc de complir la seva funció de tribunal independent al servei de les persones.

Per tot això, denunciem la hipocresia que han mostrat alguns grups polítics al respecte, que mentre exigeixen la defensa de la llei amb fermesa i reclamen actuacions immediates, impugnen una llei aprovada pel Parlament de Catalunya que, precisament, és una bona eina per tal d'evitar situacions com la produïda donant resposta a les causes que l’originen.

Per a poder fer una anàlisi profunda de la situació també és important analitzar les causes que han dut a un bon nombre de joves del barri a ocupar aquest immoble. El model de desenvolupament econòmic espanyol basat en l’especulació de l’habitatge que ha generat la coneguda bombolla immobiliària, l'augment dels preus dels pisos el darrer any a Barcelona (un 15% de mitjana per exemple en el cas dels pisos de lloguer), l'estancament dels salaris i la precarietat i nivells d'atur en la nostra societat i, en especial, entre el jovent, i les ajudes públiques estatals al sistema financer a canvi de res han provocat que hi hagi cada cop més gent que no se senti apel·lada per lleis que consideren injustes i retrògrades.

Finalment, Esquerra Republicana ens tornem a posar a disposició de tots els agents per a poder enfocar un diàleg calmat i sincer per tal de garantir la convivència que sempre ha caracteritzat i caracteritza el nostre Districte.