Barcelona

Ciutat Vella

Notícia

COMUNICAT C. D'EN ROBADORD’es d’ERC Barcelona Vella volem expressar el nostre posicionament respecte al manifest del col·lectiu “Asamblea de activistas pro-derechos sobre el Trabajo sexual de Catalunya”.
Som coneixedors que des de fa uns mesos s’estan produint diferents accions per part de tres persones, que en cap cas representen al veïnat en contra de la gent que exerceix la prostitució al C. d’en Robador i el sentiment d’inseguretat que això provoca a les dones que es dediquen a la prostitució en els nostres carrers.
Som coneixedors de la realitat existent als nostres carrers, som conscients que al nostre districte hi ha una situació no resolta sobre l’exercici de la prostitució als nostres carrers, arran de l’ordenança del civisme del 2006 i posteriors modificacions.
Finalment, som conscients que existeix un problema de convivència entre diferents actors (veïns, comerciants, persones que exerceixen la prostitució, etcètera).

És per tot plegat que des d’ERC Barcelona Vella demanem:
 
1.     Que el Districte de Ciutat Vella entomi la problemàtica referent a la reforma de l’ordenança del civisme i del pla d’usos per tal de poder abordar la problemàtica de l’exercici del treball sexual a Ciutat Vella i garantir la seva seguretat.
2.     D’es d’ERC Barcelona Vella defensem el dret de les persones a fer us del seu propi cos tal com es desitgi i en conseqüència, estem totalment en contra de l’estigmatització i persecució que estan patint les dones que es dediquen al treball sexual als nostres carrers.
3.     D’es d’ERC Barcelona Vella estem en contra de qualsevol acte de violència masclista envers les dones, indiferentment de si  exerceixen la prostitució o no i en conseqüència donem suport a les protestes de l’”Asamblea de activistas pro-derechos sobre el Trabajo sexual de Catalunya” i demanem als cossos policials que les seves denuncies siguin acceptades com a violència de gènere i no pas dins l’àmbit de la “trata de dones”
4.     D’es d’ERC Barcelona Vella estem en contra de l’estigmatització que està patint de nou el barri del Raval per part d’alguns mitjans i per tant demanem al districte de Ciutat Vella que trobi una solució a les diferents problemàtiques del carrer d’en Robadors i voltants de la forma més àgil i discreta.
5.     Des d’ERC Barcelona Vella demanem que la Guardia Urbana i els Mossos d’Esquadra garanteixin la seguretat de qualsevol persona o comerç de Ciutat Vella.
   
Casal Enriqueta Gallinat
ERC Barcelona Vella