Barcelona

Ciutat Vella

Notícia

PLENARI CIUTAT VELLA


El passat dijous 1 de desembre, el grup d’ERC Barcelona Vella al Consell Plenari de Ciutat Vella va centrar la seva aportació com va venint fent des de l’inici del mandat, és a dir, una oposició constructiva basada en el fet que el nostre deure des del districte és evitar que l’expulsió del veïnat que estem patint als nostres barris, la transformació del nostre districte en un parc temàtic, que les condicions de vida del veïnat siguin les millors i finalment, però no per això menys important, demostrar que l’alliberament nacional és un alliberament social també i la garantia de que la gent viurà millor i de manera més justa.
 
En aquesta línea ERC Barcelona Vella va presentar una proposició per tal que el Districte realitzés un cens de les persones que pateixen pobresa energètica o estan en risc de patir-la als nostres barris, especificant quantes persones grans i quants menors d’edat hi ha, doncs malgrat els atacs d’alguns partits d’obediència estatal a les lleis aprovades al nostre parlament, creiem que la llei 24/2015 és una bona eina per acabar amb aquesta problemàtica, com demostra el cas de l’Ajuntament de Sabadell que tan bona feina està fent en aquest sentit. Des d’aquí, agraïr a la resta de partits que votessin a favor i s’aprovès la proposició per unanimitat.
 
Una de les conseqüències de transformar el districte en un parc temàtic és que el comerç varia i en comptes d’orientar-se al veïnat s’orienta cap al turista, per això durant la part informativa i decisoria vam estar defensant que el nou pla d’usos ha de ser pensat per al veïnat i vam presentar un prec perquè els locals propietat de l’Ajuntament siguin destinats a comerços que aprofundeixin en la diversificació comercial i en el servei al veïnat, prec que va ser aprovat pel govern.
 
Finalment, vam començar amb la lluita iniciada pel veïnat del Casc Antic i posteriorment per la resta d’entitats veïnals i el grup d’ERC Barcelona Vella va seguir en la lluita contra el mal anomenat “Hotel del Felix Millet”. Finalment, la persistència del moviment veïnal, l’escandol fiscal del Félix Millet i la persistència d’ERC Barcelona Vella van fer que l’Hotel no seguís endavant però malgrat les posteriors votacions a l’Ajuntament, ni el govern de PSC+ICV ni el de CiU van fer res per revertir la situació, per això el nostre grup va preguntar per les diferents accions que està fent el govern per finalment tancar aquesta història lamentable i vergonyosa de la nostra ciutat.
 
Jordi Bordas i Villalba
Conseller Portaveu del districte per ERC
jbordas@bcn.cat