Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Un acord per un turisme sostenible


ERC acorda amb el govern municipal (BeC-PSC) diverses modificacions al PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics), extenent la Zona 1 de decreixement al Poblenou i Vila Olímpica entre d'altres, augmentant les inspeccions als pisos turístics i estudiant la compra municipal de l'Alberg de Vila Olímpica. Aquest dimecres podem celebrar que finalment ja tenim acord per escrit amb el govern de la ciutat pel que fa al PEUAT. A les negociacions mantingudes en les darreres setmanes hem aconseguit un important increment del cos d'inspectors contra els apartaments turístics il·legals, també dels observadors, els encarregats de detectar els pisos. En el cas de l'alberg projectat a Av. Icària, s'ha acordat una comissió conjunta amb el govern, ERC i l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica, per dictaminar en un màxim d'un mes quines possibilitats d'actuació hi ha, incloent una consulta ciutadana o la compra per part de l'Ajuntament de Barcelona. Pel que respecta a la zonificació del PEUAT, hem aconseguit incloure a la zona 1 de decreixement els barris del Poblenou, Vila Olímpica, que implica la no-obertura de nous establiments hotelers i la reducció de places hoteleres en cas de tancament de negoci, amb l'objectiu de propiciar un decreixement turístic.
 
Des del Casal de Poblenou-Besòs celebrem l'acord obtingut, considerant que les primeres propostes del govern eren molt insuficients i massa expansives tenint en compte que al nostre territori (Poblenou-Besòs) la saturació turística és important -comptant, amb els hotels en construcció, amb el 24% de l'oferta hotelera de la ciutat-. En els propers mesos i anys seguirem treballant per assolir els objectius d'un turisme sostenible per a la ciutat, que compagini creixement i qualitat de vida per als veïns.

També volem felicitar al grup municipal de l'Ajuntament i especialment al Jordi Coronas per la seva feina, als consellers del districte de Sant Martí amb la seva portaveu, als companys del Casal per la seva feina al llarg d'aquests mesos, i a tots els que des d'ERC han treballat aquest tema. Entre tots hem aconseguit un acord de ciutat important, la unitat, la coordinació i el treball en equip ens han permès arribar a una solució molt profitosa pels barris del Poblenou i per tota la ciutat.