Barcelona

Gràcia

Notícia

Ester Capella: “La caserna de la Travessera ha de ser retornada a la ciutat perquè ja no té cap funció de seguretat pública”.


Aquest primer dilluns d’abril un nombrós grup  de veïnes i veïns de Gràcia ens hem trobat al Centre Cívic de La Sedeta per escoltar a Ester Capella, diputada per Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats  i promotora de la Proposició No de Llei presentada en aquesta mateixa càmera per demanar al govern espanyol que cedeixi les instal·lacions de la caserna de la Travessera  a l’Ajuntament de Barcelona al preu simbòlic d’un euro el metro quadrat.
L’acte ha estat presentat per Alba Metge, consellera del districte i portaveu d’Esquerra Republicana Gràcia, i ha recordat la lluita històrica del moviment veïnal contra la construcció de la caserna, així com les iniciatives polítiques impulsades per Esquerra Republicana, de la mà del regidor Ricard Martínez quan estava al capdavant del govern del districte, per forçar-ne el retorn a la ciutadania.
La Proposició es fonamenta en dos aspectes irrefutables, d’una banda, tot el veïnat sap, perquè s’hi passeja pel davant,  que la caserna no té gairebé cap activitat, hi ha un moviment escassíssim de persones i vehicles, i està infrautilitzada.  La poca feina que s’hi pugui fer es podria traslladar sense entrebancs a les instal·lacions que la Guàrdia Civil disposa a Sant Andreu de la Barca, que és on porten els detinguts de les gran operacions policials tal i com veiem al telenotícies. També podrien traslladar-se, de moment, a una de les altres dues casernes que disposen  a la mateixa Barcelona (a l’Avinguda de Madrid, 11 o al carrer de Sant Pau, 92), o a les mateixes oficines de la Direcció General de la Guàrdia Civil de la Via Laietana, 49 o a les instal·lacions de la “Compañía” del Port de Barcelona al Moll Álvarez de la Campa.  D’espais n’hi ha de sobra per desenvolupar unes competències cada cop més minses: control de fronteres i duanes, crim organitzat i terrorisme entre d’altres. Els Mossos d’Esquadra, com a policia integral que són, han assumit totes les competències en seguretat pública.
D’altra banda, la cessió de la caserna es fonamenta en que hi ha un dèficit crònic d’equipaments públics i espais verds al districte. La caserna, que ocupa un solar de 4.375 m2 al bell mig de la ciutat, és un luxe innecessari que els barris de Gràcia Nova i el Camp d’en Grassot no es poden permetre. Especialment perquè pateixen d’una de les densitats de població més grans de la ciutat, 800 habitants per hectàrea, i aquest tipus d’instal·lacions ja no tenen sentit dins dels nuclis urbans.
L’actual relació de forces al Congrés, amb la pèrdua de la majoria parlamentària per part del PP, podria donar un sumatori que afavorís la seva aprovació –va assegurar Ester Capella- tot i reconèixer la dificultat que prosperi positivament.
En el torn de paraules el veïnat va recordar el caràcter repressiu de la caserna durant la transició política cap a la democràcia, especialment la repressió política del moviment independentista i d’Esquerra Republicana en particular. També es va recordar la vitalitat del moviment veïnal contra la caserna des de la seva projecció sobre planells fins a l’actualitat. Es va assegurar que a dia d’avui la funció de la caserna és la prestació d’allotjament a baix cost als funcionaris del cos policial que passen uns dies d’esbarjo a la ciutat, com si fos un alberg d’ús privatiu.
 
Pep Creus
Secretaria de Comunicació i Acció Política