Barcelona

Ciutat Vella

Notícia

Plenari de Districte


Dijous 11 de Maig en el Plenari de Districte que està convocat per les 7 de la tarda, ERC Barcelona Vella presentarà una proposició, un prec i una pregunta que us detallem a continuació:


Proposició

Que s'activin en caràcter d'urgència els mecanismes dels quals disposa el consistori per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Activar el dret de tanteig i retracte definint tot el Raval Sud com a zona preferent i l'establiment d'una Àrea de Conservació i Rehabilitació al carrer de Lancaster, en un termini de tres mesos.

Prec

Implementar les modificacions necessàries en el planejament urbanístic vigent per tal de transformar les dues pistes de la Maquinista, situades en el Passeig de Salvat-Papasseit 45, en un Pavelló Poliesportiu Municipal.

Pregunta

Com és possible que el Districte hagi concedit el corresponent permís d'obra a la propietat del immoble del carrer La Nau 1, incomplint la legalitat vigent?