Barcelona

Grup municipal

Notícia

Quines iniciatives presenta Esquerra Republicana a les Comissions de l'Ajuntament del mes de març?


COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
 
(Proposició) Campanya de foment dels hàbits saludables i d'higiene en l'àmbit de l'esport                                                        
Instem l’Institut Barcelona Esports a desenvolupar una campanya de foment dels hàbits saludables i d’higiene en l’àmbit de l’esport. Demanem que, entre d’altres mesures, s’inclogui una guia de bones pràctiques d’higiene i ajuts als clubs i associacions esportives per dotar-se del material de salut i higiene imprescindible.
 
(Prec) Activar l'Operació Fred en temperatures inferiors als 5ºC
Demanem al el govern municipal activi l’operació fred en fase d’alerta a Barcelona quan les temperatures nocturnes siguin inferiors als 5ºC, i no inferiors als 0ºC com actualment.
 
(Prec) Elaborar un mapa interactiu amb les activitats culturals d'Iniciativa Popular que es fan a l'espai públic                                                                          
Proposem al govern municipal que elabori un mapa interactiu que aplegui la totalitat de les activitats culturals d’iniciativa popular i periodicitat anual consolidada que tenen lloc a l’espai públic barceloní, on s’assenyali l’afectació temporal i espacial de cadascuna (calendari, horaris, circuits, etc.).
 
 
 COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
 
(Proposició) Desenvolupar mesures de catalogació i protecció dels comerços singulars de la ciutat
Proposem l’elaboració d’un catàleg que inclogui els comerços singulars de la ciutat; tots aquells que, tot i no tenir elements arquitectònics o patrimonials, contribueixen a la qualitat, diversitat i identitat del nostre teixit comercial. Reclamem també mesures que contribueixin a la seva protecció.
 
(Prec) Estudiar quines activitats prestades per tercers poden ser gestionades per Barcelona Activa
Demanem al Govern municipal que, conjuntament amb la Direcció i el Comitè d’Empresa de Barcelona Activa, estudiï quines activitats que actualment presten tercers haurien de ser gestionades directament per personal de Barcelona Activa.
 
(Pregunta) Sobre l'atur registrat als districtes                                            
Preguntem al Govern Colau com valora les dades d’atur registrat del passat mes de gener tenint en compte les diferències entre Districtes.
 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ
 
(Proposició) Creació d'un nou reglament de segona activitats de la Guàrdia Urbana i SPEIS
Proposem la creació d’una Comissió per a l’elaboració d’un nou Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), d’acord amb la legislació vigent.
 
(Pregunta) Sobre el pressupost destinat a les Multiconsultes
Preguntem al govern municipal a quina quantitat es preveu que s’elevi el pressupost final destinat a les multiconsultes.
 
(Prec) Sobre els problemes informàtics al cos de la Guàrdia Urbana
Demanem al Govern municipal que actualitzi i resolgui els problemes informàtics que pateixen alguns dels aparells, plataformes i sistemes per les unitats mòbils emprades pel cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i que són necessaris per al desenvolupament de la seva tasca diària.
 
 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
 
(Proposició) Replantejar les obres al Passeig Joan de Borbó i fer-les d'acord amb els comerciants i veïns
Que el govern municipal es replantegi el calendari de les obres de pavimentació previstes al Passeig Joan de Borbó, i que les faci d'acord amb els comerciants i veïnat de la zona.
 
(Pregunta) Sobre la darrera adjudicació de les obres de Glòries
Preguntem al govern Colau com pensa justificar l'aturada de les obres de Glòries després que l'adjudicació dels principals lots de l'obra dels Túnels i Canòpia han recaigut a empreses suposadament vinculades amb trames de corrupció.