Barcelona

Grup municipal

Notícia

Quines iniciatives presenta Esquerra Republicana al ple de l'Ajuntament del mes d'abril?

ple ajuntament, ajuntament de barcelona

(Proposició) Impuls d'un pla de mesures per protegir el patrimoni de Barcelona
Atès la continua pèrdua de patrimoni cultural, històric i artístic a la ciutat, presentem de nou un seguit de mesures impulsades per Esquerra Republicana, i que van ser aprovades però no aplicades. Concretament, demanem: 

- Revisar el Catàleg de Patrimoni de la ciutat
- Realitzar una Ordenança complementaria al Catàleg de Patrimoni que estableixi que

1) Els conjunts, edificis, jardins i elements d'una antiguitat igual o major a 80 anys estiguin protegits
2) Per tal d'obtenir la llicència d'obres en aquests, sigui necessari aportar un informe històric i patrimonial del bé, el qual serà posteriorment validat pel Servei de Patrimoni mitjançant una inspecció al mateix.
3) En el cas que es trobin elements a conservar, aquests hauran de passar a formar part del Catàleg de Patrimoni de  Barcelona i es farà un seguiment de l'obra.
4) S'estableixi una suspensió de llicències d'enderroc, mentre no s'aprovi l'Ordenança.

- Convocar la comissió mixta de patrimoni per tal d'actualitzar els criteris de protecció i conservació, i que aquests s'apliquin a tots els districtes per igual.
- Crear l'Institut Municipal de Patrimoni de Barcelona.


(Pregunta) Sobre la gestió del trànsit durant la manifestació del passat 15 d'abril
Arran dels problemes organitzatius del protocol de trànsit de la manifestació del passat 15 d’abril, preguntem al govern municipal quin va ser el protocol de trànsit durant aquella mobilització.
 
 
(Prec) Estudiar la gratuïtat de les exposicions permanents dels museus municipals per als veïns i veïnes
Demanem que el Govern municipal elabori un estudi que presenti les fórmules més idònies per afavorir l’accés gratuït dels veïns i veïnes de la ciutat a les exposicions permanents dels museus municipals, sense vulnerar la normativa europea, i que també valori l’impacte econòmic d’aquesta gratuïtat.
 
 
(Declaració Institucional) Barcelona lliure de cetacis en captivitat
Impulsem la següent Declaració Institucional:
 
1. Declarar-se contrari al manteniment de cetacis en captivitat i, en conseqüència, no permetre l’establiment de noves d’instal·lacions pel manteniment d’aquesta espècie en captivitat.
 
2. No permetre l’exhibició ni la cria dels cetacis dels quals la propietat recaigui directa o indirectament en aquest Ajuntament.