Barcelona

Grup municipal

Notícia

Quines iniciatives presenta ERC a les Comissions de l'Ajuntament del mes de maig?

comissions ajuntament barcelona, ajuntament de barcelona

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
 
(Proposició) Informe de l'estat de l'habitatge públic a Barcelona     
Demanem al govern Colau que presenti un informe a tots els grups municipals on s’especifiquin els solars municipals amb qualificació d'habitatge, la seva ubicació i el nombre d'habitatges que poden albergar; l'estat de planejament dels solars municipals que s'han de destinar a habitatge; els solars privats destinats a habitatge de protecció oficial i les promocions d’habitatge que estan en marxa en solars municipals i el seu calendari d’execució.
 
(Pregunta) Sobre la demanda de municipalització dels educadors de carrer                                                                                                                                        
Preguntem al govern municipal què pensa fer el govern davant la demanda de municipalització de les educadores i educadors de carrer del programa d'acció socioeducativa “A Partir de Carrer”.
 
(Prec) Sobre l'habitatge públic a Glòries                                                             
Reclamem al govern municipal que 'edifici d'habitatges públic a la Plaça de les Glòries (a l'illa delimitada pels carrers de la Gran Via, plaça de les Glòries, Castillejos i nou vial definit pels Encants) es destini totalment al parc públic de lloguer de la ciutat o, com a mínim, es mantingui el percentatge inicial de destinar el  80% a lloguer.
 
(Declaració Institucional) 17 de maig, Dia Internacional contra la Homofòbia
Presentem una Declaració Institucional per sumar l’Ajuntament de Barcelona a la commemoració del Dia Internacional contra la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia del proper 17 de maig. Expressem el nostre rebuig vers qualsevol mostra de discriminació o acte violència cap a les persones per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, i reafirmar el compromís per tal que el consistori es personi com a acusació en aquells casos de LGTBIfòbia que es produeixin a la ciutat.
 
D’altra banda, exigim al govern espanyol que aixequi l’aplicació de l’article 155 sobre el Govern de la Generalitat per tal de no obstaculitzar l’avanç en les polítiques LGTBI i  permetre el desplegament de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
 
(Proposició) Incentivar el turisme sostenible i de qualitat a la pàgina web de Turisme de Barcelona
Proposem que el web de Turisme de Barcelona faci públic un directori de guies oficials, per tal de promocionar un turisme sostenible i de qualitat. A més, reclamem que els serveis que es comercialitzen des de la botiga online de Turisme de Barcelona compleixin la declaració de bones pràctiques en el guiatge a la via pública. Per últim, proposem que les noves contractacions de guies per part del Consorci de Turisme tinguin més en compte l’experiència, sostenibilitat i bones pràctiques que no pas l’oferta econòmica.
 
(Pregunta) Sobre els productes comercialitzats al web de Turisme de Barcelona
Preguntem l’opinió del Govern Municipal sobre els productes i serveis turístics que es promocionen i comercialitzen a través del web de Turisme de Barcelona.
 
(Prec) Impuls de publicacions sobre comerços històrics a tots els districtes  
Proposem al govern municipal l’impul de publicacions sobre els comerços històrics i singulars a tots els districtes de la ciutat, per tal de promocionar el comerç dels barris i donar a conèixer aquests establiments entre la ciutadania.
 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ
 
(Proposició) Compliment dels plans d'igualtat i de justícia de gènere
Instem el Govern municipal a complir amb els Plans d’Igualtat i demés instruments per la justícia de gènere, de cara a promoure una ocupació sense desigualtats de gènere a la ciutat de Barcelona. La proposició es produeix després de l’informe en què es destaca l’impacte de gènere negatiu a les Bases de Convocatòries de 79 places de bomber/a del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament.
 
(Pregunta) Sobre les plataformes d'administració electrònica
Preguntem al govern Colau com valora les actuals plataformes d’administració electrònica, intranet i gestió d’expedients i quines millores s’han introduït els darrers mesos per tal de millorar l’eficiència de la institució.
 
(Prec) Sobre les jornades formatives previstes als Plans Directors de la Guàrdia Urbana i SPEIS
Reclamem al govern Municipal que es comprometi a informar per escrit, en un termini de 3 mesos, de es jornades formatives previstes als plans directors (PDGUB i PDSPEIS), l’estat d’execució de les mateixes i, quina és la previsió de cara a final de mandat.
 
 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
 
(Proposició) Impulsar millores a la Xarxa Ortogonal d'autobusos
Impulsem una sèrie de mesures per millorar la xarxa ortogonal d’autobusos, com la coordinació i priorització semafòrica a favor dels autobusos per tal de millorar-ne l’eficiència i velocitat o revisar l’amplada dels carrils bus de la ciutat per tal de que cap quedi per sota de l’amplitud mínima de 3,1 metres. A més, demanem estudiar la viabilitat de segregar els recorreguts més conflictius i crear una nova línia horitzontal que vagi de la Zona Franca al Fòrum.
 
(Prec) Informe dels solars buits municipals
Reclamem al govern municipal que elabori un informe amb els seus corresponents plànols on es s'indiquin els solars buits municipals, l'estat de planejament en què es troben, la seva ubicació, superfície i qualificació.
 
(Prec) Refermar l'acord de situar el Centre d'Interpretació del Rec Comtal a Sant Andreu
Demanem al govern municipal que refermi el acord de situar el Centre d'Interpretació del Rec Comtal a Sant Andreu.