Barcelona

Les Corts

Notícia

Plenari de Districte: pulmó verd urbà i millora de l'Espai per a Gossos a proposta d'ERC

Els republicans van presentar una iniciativa per tal de crear un pulmó verd al Districte aprofitant els 32.000m2 de verd urbà que es generaran a l'entorn del Camp Nou i van requerir al Govern del Districte perquè s'estableixi un diàleg amb els usuaris i usuàries de l'Espai per a Gossos dels Jardins de Bacardí per atendre a les seves demandes. Les dues iniciatives van ser aprovades.

Pulmó Verd a Les Corts

La situació permanent d'elevada contaminació a la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana causa, segons els estudis, més de 3500 morts anuals a la nostra ciutat. Per això, des d'Esquerra Republicana, es va plantejar en el darrer Consell Plenari del Districte una mesura que ha de ser un pas més per fer de Barcelona una ciutat humana, respirable i caminable. A l'entorn del Camp Nou es generaran 32.000m2 de verd urbà, que sumats al Recinte de la Maternitat, als Jardins de Bacardí, al Parc de Can Rigalt i l'adeqüació pendent que hi ha a la part de l'Hospitalet, els Jardins de Pedralbes, el Parc de Cervantes i arribant a Collserola, poden actuar de pulmó verd al nostre barri. Una de les exigències de la proposició que va ser aprovada per unanimitat és que tot aquest projecte ha de ser consensuat amb entitats i representants veïnals.

Millora de l'Espai per a Gossos de Bacardí

Un dels projectes que s'ha impulsat darrerament al Districte és la creació del nou Espai per a Gossos dels Jardins de Bacardí. Aquest espai, però, ha nascut amb mancances denunciades pels usuaris i usuàries tant de seguretat, com d'accessilitat com de confort tant per a gossos com a per a persones. La ubicació d'obstacles al centre de l'espai que han provocat accidents i lesions a gossos, la poca adeqüació de la sorra que ha provocat danys a la part inferior de les potes d'alguns gossos o el perill de relliscar a l'accés de Travessera, són alguns comentaris que ens han fet arribar usuaris de l'Espai per a Gossos. El compromís adquirit pel Govern del Districte a inciativa d'Esquerrra Republicana és la convocatòria d'una reunió amb usuaris abans d'un mes i debatre i resoldre les millores necessàries.

AMPES UNIDES i Associació de Veïns de Pedralbes: Medalles d'Honor de Barcelona a proposta del Districte de Les Corts

També en aquest Plenari es van aprovar les propostes del Districte de Les Corts a les Medalles d'Honor, que van ser pel col·lectiu AMPES UNIDES que agrupen a totes les AMPA de les escoles públiques de primària del Districte i a l'Associació de Veïns de Pedralbes que enguany celebra el seu 40è aniversari.

Atac de Ciutadans a la Comunitat Educativa de l'Institut Joan Boscà

La nota negativa del Plenari la va posar el grup de Ciutadans. Amb una proposta totalment enfocada a atacar el model de consens de l'escola catalana, va intentar donar caire polític a un conflicte laboral d'un professor de l'Institu Joan Boscà. Per sort, l'AMPA, els alumnes en el marc del Front de Defensa de l'Institut Joan Boscà i tots els Grups Municipals excepte el PP, van rebutjar frontalment aquesta proposta i Ciutadans i PP van quedar aïllats en la seva croada contra el model d'escola.

En el Plenari també es van debatre les propostes dels nens i nenes de l'Escola Solc per millorar l'Espai Públic i els parcs on habitualment juguen per les tardes, el Pla Especial Urbanístic de Botigues de Souvenirs o la proposta de la Facultat de Biologia de dedicar un espai al Doctor Oriol Riba i Arderiu, entre molts altres temes.