Barcelona

Grup municipal

Notícia

Quines iniciatives presenta ERC a les Comissions de l'Ajuntament del mes de juny?

comissions ajuntament barcelona, ajuntament de barcelona

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

(Proposició) Cursos de formació per al personal municipal d'atenció al públic i d'Atenció Domiciliària (SAD)
  
Proposem al govern municipal que el personal  municipal d’atenció al públic i el personal d’atenció domiciliaria (SAD), rebin els cursos de formació necessaris per atendre a les persones que precisen del seu servei. Les persones amb discapacitat visual , per exemple, s’han trobat en més d’una ocasió que a les dependències municipals , la plantilla d’atenció al públic no saben com els han de conduir ni com els han d’agafar. El problema també afecta a les famílies amb persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) que precisen del Servei d’Atenció Domiciliaria.
 
(Pregunta) Sobre el número de desfibril·ladors als equipaments per a persones grans                                                            
Preguntem al govern Colau quants equipaments municipals per a persones grans estan dotats de desfibril·ladors.
 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
 
(Proposició) Noves mesures de fiscalitat a les activitats turístiques que sobrecarreguen l'espai públic
Proposem al govern municipal que, tal com preveu el pla estratègic de turisme 2020, posi en marxa aquest mateix any una proposta de noves mesures de fiscalitat a les activitats turístiques que suposen una sobrecàrrega permanent de l’espai públic. El Pla Estratègic de Turisme 2020 planteja l’elaboració de noves mesures fiscals vinculades a l’activitat turística i a l’ús intensiu de l’espai públic, però de moment la seva aplicació és insuficient. El mes de juny de 2016, Esquerra Republicana ja va demanar mesures en aquest sentit, amb taxes per exemple a organitzacions que basen el seu negoci en l’ús de l’espai públic o amb una nova taxa als serveis d’autobusos discrecionals de transport de turistes.
 
(Pregunta) Sobre l'evolució del deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Barcelona
Preguntem al govern quina ha estat l’evolució del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona durant l’anterior legislatura i durant el període d’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola.
 
(Pregunta) Sobre la venda ambulant a l'entorn dels Encants
Preguntem al govern municipal quines mesures té previstes per abordar el fenomen creixent de la venda ambulant il·legal a l'entorn dels Encants 
 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ
 
(Proposició) Pla d'Inspeccions a les finques més antigues de la ciutat
Demanem al Govern municipal que doti dels recursos necessaris als Bombers de Barcelona per realitzar un pla d’inspeccions a les finques més antigues de la ciutat i avaluar els riscos d’esfondraments, calcinacions, salubritat i seguretat, i que prenguin les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat del veïnat.
 
(Prec) Elaborar una carta de serveis dels Agents Cívics
Reclamem al Govern Colau que realitzi, definitivament, una carta de serveis d’Agents cívics, i especialment de cara a l’estiu, amb allò que sigui necessari per al bon funcionament de la seva tasca.
 
(Pregunta) Sobre les demandes urgents no ateses al SAIER
Preguntem al govern Colau quines accions estan previstes a curt termini per cobrir totes les demandes urgents no ateses al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)


COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
 
(Proposició) Elaborar un cens dels edificis i solars de la ciutat que continguin amiant i un calendari de retirada
Proposem l’elaboració d’un cens dels edificis i solars públics i privats de la ciutat que continguin amiant, així com un pla de retirada amb calendari i pressupost en aquells que en continguin. Que s'aprovi una ordenança municipal que estableixi les directrius, les ajudes i el calendari per la retirada de l'amiant en edificis i solars privats, per tal d'arribar a un horitzó que permeti que Barcelona sigui una ciutat lliure d'amiant.
 
(Pregunta) Sobre l'auditoria externa en relació al procediment urbanístic del Rec Comtal
Preguntem al govern Colau quin és l'estat en què es troba l'auditoria externa sobre el procediment urbanístic del Rec Comtal, que el Govern Municipal es va comprometre a encarregar el passat mes de Juliol.
 
(Pregunta) Sobre la reducció del trànsit a la Ronda Universitat
Preguntem al govern municipal quins són els terminis per dignificar la Ronda Universitat i reduir la pressió de trànsit i les aglomeracions que actualment representen set carrils de circulació i l’acumulació de més cinquanta línies autobús només al tram comprès entre Plaça Universitat i Plaça Catalunya.