Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Amiant al barri del Maresme? Volem una ciutat lliure de fibrociment!


La troballa de rastres d’amiant a les obres d’una nova benzinera va ser el motiu d’una trobada entre l’Associació de Veïns del Maresme, ex-treballadors de MACOSA i ERC. La trobada, que va comptar amb la presència del regidor Jordi Coronas, la Consellera-Portaveu Lourdes Arrando i membres del Casal d’ERC Poblenou-Besòs, va abordar l’existència d’amiant en diferents àrees del barri i la ciutat, les mesures empreses per a evitar els efectes nocius de l’amiant. Finalment i es va acordar emprendre accions orientades a convertir Barcelona en ciutat lliure d’amiant, presentant a la propera comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat la proposició que adjuntem a continuació:
 
PROPOSICIÓ D’ERC A LA COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
 
Proposem a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern municipal a:
 
- Realitzar un cens dels edificis i solars públics i privats de la ciutat que continguin amiant.
- Realitzar un pla per la retirada de l'amiant en els solars i edificis públics que en continguin, que inclogui un calendari i pressupost.
- Que s’accelerin els plans urbanístics previstos allà on hi hagi solars i/o edificis afectats urbanísticament i que continguin amiant.
- Que s'aprovi una ordenança municipal que estableixi les directrius, les ajudes  i el calendari per la retirada de l'amiant en edificis i solars privats, per tal d'arribar a un horitzó que permeti que Barcelona sigui una ciutat lliure d'amiant.