Barcelona

Sant Andreu

Notícia

Comunicat ERC Sant Andreu respecte la necessitat d'una distribució de genere equilibrada als carrers i espais publics del Districte de Sant Andreu

          L’any 2009, a instancies del Grup Municipal d’ERC a Sant Andreu es va entrar proposició al Consell Plenari de Districte de Sant Andreu, aprovada per unanimitat de tots els grups, demanant que 3 de cada 4 noms proposats per Plenari a la Ponència de Nomenclàtor fossin dones.
          D’un anàlisi exhaustiu, carrer per carrer, dels 7 barris del Districte, vàrem comprovar que els carrers amb nom de dona suposaven un 5% del total de noms dels nostres carrers, places i vials (59,89% toponimics, 34,82% homes) quan les dones suposen un 53% de la població de la nostra ciutat, motiu pel qual la nostra proposició cercava revertir aquesta invisibilització de les dones als espais públics del Districte.
          Aquest passat Consell Plenari del Districte de Sant Andreu, celebrat el 3 de juliol de 2018, es van presentar set propostes de canvi de noms de carrers i vials per elevar a ponència de nomenclàtor. D’aquestes set propostes nomes una era un nom de dona, el canvi del Carrer Pare Pérez del Pulgar per Trinidad Sánchez Pacheco. La resta de noms proposats van ser tres noms d’home i tres noms toponímics.
          Si aixequem el focus mes enllà d’aquest plenari i analitzem tot el mandat, veiem que nomes s’ha presentant un nom mes a aprovació definitiva del Consell Plenari, el Parc d’Antonio Santiburcio a les Antigues Casernes de Sant Andreu, i el nostre sentit de vot va ser també contrari al·legant l’acord del Consell Plenari de posar tres quartes parts de noms de dona als nostres carrers.
          Així doncs, portem vuit noms el elevats a ponència de nomenclàtor des de districte, dels quals nomes un és nom de dona.
          Davant de tots aquests fets, des del Grup Municipal d’ERC Sant Andreu vam decidir que el posicionament de vot respecte les propostes de noms elevades a plenari seria contraria mentre es contravingués l’acord de Consell Plenari de Sant Andreu d’augmentar el numero de carrers i vials amb nom de dona als nostres barris.
          Volem deixar clar que en cap cas es tracta d’un veto, i que no hem entrat a valorar els noms proposats sinó que ha estat una votació en conjunt, on hem votat contràriament als noms d’home.
          Som el partit de la memòria i la reparació i som conscients de la importància de la figura de Celestí Boada i del seu reconeixement. Treballarem doncs perquè estigui a la memòria i al lloc que es mereix a Barcelona, al Bon Pastor, i a Santa Coloma.
          Som un partit feminista, que defensem els valors d’una República d’iguals, on les dones tinguin la representació real que els pertoca. Des d’ERC Sant Andreu seguirem treballant per visualitzar les dones i per avançar cap a una societat mes justa i lliure per totes i tots.