Barcelona

Sant Martí

Notícia

Propostes d'ERC al Plenari del Districte de Sant Martí (Juliol 2018)


Avui dimecres 4 de juliol és dia de Plenari al Districte de Sant Martí, com a cada plenari, des d’ERC i per boca dels seus representants, presentem i defensem diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.

En aquesta ocasió presentem una proposició sobre les males olors del Jardins de Joana Tomàs, al Clot-Camp de l’Arpa. També presentem dos precs referents a la dotació de serveis mínims als assentaments de Meridiana i a la expropiació d’un solar per dedicar-lo a zona verda al barri del Maresme. Finalment proposem també una Declaració Institucional, impulsada des del Jovent Republicà de Sant Martí, en motiu de la jornada del 28 de juny, dia de l’Alliberament LGBTI. Exposem a continuació les propostes realitzades i un breu explicació de les mateixes.

 
Proposició relativa als Jardins de Joana Tomàs:

Volem "Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a que iniciï les accions suficients i necessàries per tal de solucionar els problemes de males olors que pateixen els veïns i les veïnes, generats per la manca de neteja i manteniment dels Jardins de Joana Tomàs del barri del Clot-Camp de l’Arpa."
 

Prec relatiu a la dotació de serveis bàsics mínims als assentaments:

Atesa la situació dels assentaments de la zona de Meridiana per sota de Glòries, i de cara a garantir una condicions mínimes de vida a les persones que hi viuen, preguem:

"Que el govern municipal del districte, de forma immediata, dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal de garantir la salubritat als assentaments del districte de Sant Martí, en benefici tant de les persones que hi viuen, com dels veïns i veïnes que conviuen amb elles."
 

Prec relatiu a la expropiació de terrenys al barri del Maresme per a crear zona de jardins:

Atès l’estat d’abandonament i la qualificació del sòl, així com la presència de quantitats elevades d’amiant en el solar, preguem:

"Que el govern municipal del districte dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal d’avaluar la possibilitat d’expropiació del terreny situat al carrer Maresme entre Pallars i Pujades confrontant al camp de futbol, qualificat com àrea verda i, si s’escau, inicií els tràmits necessaris per dur-la a terme i així guanyar una plaça pel veïnat del barri."