Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

17a Assemblea Local d’ERC Poblenou-Besòs


Benvolguts / benvolgudes,

D’acord amb els Estatuts d’ERC, em plau convocar-vos a la 17a Assemblea Local d’ERC Poblenou-Besòs que celebrarem el dilluns 10 de desembre a les 18.50 hores a la Sala d’actes de la biblioteca  de Can Saladrigas carrer del Joncar, 35.

Amb la següent proposta d’ordre del dia: 

Elecció de la Mesa.
Aprovació de l’ordre del dia.
Aprovació de l’acta anterior.
Informe econòmic i votació.
Presentació del pressupost de 2019 i votació.
Informe de la Presidència sortint i votació.
Presentació de candidatures a la presidència de la secció Local.
Votació a la presidència del casal.
Proclamació de la candidatura guanyadora.
Torn de paraules.
Cloenda.

Us recordem que per poder participar amb dret a vot a l’Assemblea Local cal que estigueu al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 3 de desembre de 2018. Els simpatitzants i amics d’ERC Poblenou-Besòs, podran participar amb veu però sense vot. Així mateix us informem que per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta Financera.

El termini màxim de lliurament de candidatures a la Presidència i Executiva local serà el 3 de desembre a les 19:00 hores. Les candidatures és lliuraran presencialment a la Comissió Organitzadora al casal Roc Boronat (Carrer d’Espronceda 76). Aquestes s’hauran d’entregar amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants i han d'incloure un programa d'actuació.

Per a dubtes o aclariments podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comissió Organitzadora.
 
Atentament, 
Jordi Rallo i Casanovas
President d’ERC Poblenou–Besòs