Barcelona

Secretaria de les Dones de Barcelona

Notícia

'Pel dret de les dones a viure sense violència, sense pors i sense renúncies', article de la consellera Ester Capella

Fa 10 anys el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista; un marc legal que ens ha permès millorar l’atenció a les víctimes, augmentar els recursos i, sobretot, aprofundir la conscienciació de la necessitat de lluitar contra un mal que afecta al conjunt de la nostra societat.

En aquest temps hem fet avenços notables en l’abast i la qualitat del suport a les dones víctimes de violència masclista. Però, malauradament, aquesta violència segueix present. Només una dada per exemplificar-ne l’abast: al llarg del 2017, del total de 10.000 persones ateses a Catalunya des del Servei d’Atenció a la Víctima, el 45% ho van ser de delictes relacionats amb la violència masclista.

La violència contra les dones està arrelada a la cultura, a les institucions, a l’àmbit públic. Afecta tots els àmbits de la nostra societat i requereix un abordatge global. Només des del canvi cultural i des del canvi educatiu podrem eradicar-la. Cal perseguir les conductes violentes, però també cal canviar la percepció desafortunadament estesa que infravalora i justifica conductes degradants vers les dones, que tot i no implicar violència física, l’acaben propiciant i justificant.

Tenim l’obligació com a societat democràtica de garantir el dret de les dones a la seva seguretat i al seu lliure desenvolupament. Hem de fer efectiu el dret de les dones a viure sense violència, sense pors i sense renúncies. La lluita contra la violència masclista és una part indestriable de la lluita per la dignitat i la igualtat de les dones.

Un estat no pot ser democràtic si no garanteix els drets de les dones. De la mateixa manera que una societat no pot ser lliure si no està lliure de violència contra les dones. A la República que volem construir ens comprometem fermament a assolir la igualtat entre homes i dones, per així fer possible l’eradicació de la violència masclista.
 
Ester Capella,
Consellera de Justícia