Barcelona

Sant Martí

Notícia

24è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí


Benvolgut / benvolguda,
 
D’acord amb els Estatuts d’ERC, em plau convocar-te al 24è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí, que celebrarem el dilluns 17 de desembre a les 19:00 hores a la Sala d’actes de la Formiga Martinenca, Carrer Mallorca, 580.
 
Amb la següent proposta d’ordre del dia: 
Elecció de la Mesa.
  Aprovació de l’ordre del dia. Aprovació de les actes anteriors, si s’escau. Informe de la Presidència comarcal de Sant Martí. Informe econòmic 2018, pressupost 2019 i votació. Incorporacions a l’executiva comarcal de Sant Martí i votació. Informe de les Presidències Locals i Jovent Republicà. Informe dels Consellers de Districte. Informe de la Consellera Portaveu de Districte. Aprovació del Programa Municipal 2019 del districte de Sant Martí. Torn de paraula. Cloenda.  
Us recordem que per poder participar amb dret a vot al 24è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí, cal que estigueu al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 10 de desembre de 2018. Els simpatitzants i amics d’ERC Sant Martí, podran participar amb veu però sense vot.
 
Ben cordialment,
Jordi Rallo i Casanovas
President d'Esquerra Sant Martí