Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Consell Plenari de Districte de Sant Martí


El passat dimarts 27 de novembre es va celebrar la sessió ordinària del plenari del Consell de Districte de Sant Martí, una de les sessions més crítiques amb l’acció de govern municipal que es recorden en els darrers temps. Nombroses entitats veïnals i col·lectius de defensa d’interessos ciutadans del districte van fer sentir el seu malestar pels vaivens en diferents decisions de calat del consistori actual.
 
Especialment qüestionada va ser la proposició del grup al govern en què es demanava l’aprovació del pacte Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible. Un pacte que fa una revisió el 22@, llargament demanda pels veïns i veïnes, però que no ha comptat amb una part significativa de les entitats veïnals afectes i que s’ha subscrit sense informar els grups municipals. Excepte el grup de govern, cap grup municipal de districte hi va votar a favor.
 
Com en totes les sessions plenàries ERC Sant Martí a través dels seus consellers, Lourdes Arrando, Oriol Puig i Sergi Alcón, va presentar les seves proposicions, preguntes i precs que cerquen millorar la vida dels nostres veïns i veïnes i la qualitat dels nostres barris.
 
En aquesta ocasió es va presentar una proposició perquè el govern torni a posar a l’agenda del districte i al calendari d’inversions per a l’any 2019 les obres de millora del carrer Pallars, entre Marina i Joan d’Àustria, per millorar la seguretat de vianants i donar continuïtat a les voreres adjacents. Aquesta reivindicació llargament sostinguda pels veïns de la zona havia desaparegut de les inversions previstes en aquest mandat al·legant “reajustaments” que no s’expliquen si no és per una retallada pressupostària que el govern del districte es nega a reconèixer.
 
El grup municipal d’ERC Sant Martí també va presentar, en nom del Jovent Republicà, un prec en què es demanava al govern del districte que faciliti a tots els grups, en el proper plenari de març de 2019, un informe en què hi constin les accions, el calendari i el pressupost de les polítiques de joventut empreses en aquest mandat.
 
També es va fer un prec en relació al mal estat de la zona de jocs infantils del Parc del Poblenou que es troba davant de la Rambla del Poblenou ja que el deteriorament dels seus elements pot ser un perill per als infants que hi juguen.
 
Les transaccions d’ERC també van ser claus perquè s’aprovessin altres proposicions, com la presentada pel grup demòcrata que instava l’Ajuntament de Barcelona a complir amb la cessió dels terrenys de la Zona Franca cap a la Generalitat per tal de poder començar el còmput temporal per al trasllat definitiu del Centre penitenciari de Wad-Ras i que des del districte s’insti la primera tinença d’alcaldia a comprar els terrenys alliberats i obrir un procés participatiu que pugui definir els usos d’aquest gran espai.
 
Com sempre a ERC Poblenou - Besòs estem oberts a rebre les vostres propostes i consultes sobre aquests i altres temes d’incidència als nostres barris. Podeu fer-ho a poblenou@esquerra.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania del Casal Roc Boronat, c/ Espronceda 76.