Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

El Transport Públic al Poblenou i el Besòs, què ens falta?


Els sis barris que componen el territori del Poblenou i el Besòs parteixen d’orígens molt diferents entre sí, sent fruit i característics de diferents períodes històrics de la ciutat. El traçat dels carrers i les activitats que s’hi desenvolupen condicionen el traçat de les noves i antigues línies de transport públic i la seva interrelació creixent amb la resta de la ciutat. Des d’ERC detallem a continuació alguns dels principals temes pendents.

Podeu llegir aquesta i altres notícies a 'La Xemeneia del Poblenou-Besòs', la revista del Casal.
La connexió de la L4 amb Sagrera

Una característica dels barris del Poblenou-Besòs és la seva relació amb la L4, que en creua la majoria del territori, també la L1 presta servei al barri de El Parc i la Llacuna amb les estacions de Glòries i Marina. En el cas del metro el principal element pendent és la manca de l’allargament previst entre l’actual final de línia de la L4 a La Pau i Sagrera (L1, L5, L9, L10). Aquesta unió implica l’excavació d’uns 200 metres de túnel que queden pendents i la construcció de les estacions de Santander (L4), Sagrera TAV i Sagrera.

Actualment la majoria del túnel ja excavat és utilitzat per la L9, sent necessaris progressos en aquest altre projecte per a desbloquejar la connexió. L’arribada de la L4 a Sagrera permetria descongestionar la L1, derivant passatge cap a la L4. Connectaria també la Barcelona nord amb el mar de forma més directa. Per al Poblenou-Besòs seria una via directa cap Sant Andreu, els serveis de tren i TGV, i l’estació d’autobusos prevista a Sagrera.

Autobús i nova Xarxa Ortogonal

El desplegament parsimoniós de la xarxa ortogonal d’autobusos ha tingut efectes rellevants als barris del Poblenou-Besòs, amb la desaparició de línies històriques i les problemàtiques amb el traçat de les noves línies horitzontals i verticals. En el cas de les línies H14 i H16 es detecta la necessitat d’establir una nova H18 que recorri el front marítim en la seva totalitat. Això permetria a l’H16 endinsar-se al Poblenou, i cobrir l’espai deixat per la modificació de l’H14. S'han finalitzat aquest darrer trimestre de 2018 les línies V23, V25 i V33. Hi ha també propostes per crear un bus del barri, que faciliti l’arribada als Centres d’Atenció Primària i altres equipaments. També la revisió de les freqüències de pas de la nova línia 136.

La connexió del tramvia

L’actual xarxa de tramvia de la ciutat dota als barris del Poblenou i el Besòs d’un sistema de transport ràpid i eficient; no obstant això, la seva manca de connexió amb la resta de la ciutat en limita les potencialitats. La Diagonal necessita un mitjà de transport amb capacitat suficient per a la demanda prevista, que duplicaria l’actual passatge de les línies de Tram.

La unió del Trambaix i el Trambesòs permetrà desplaçar-se entre la plaça de Francesc Macià i la plaça de les Glòries sense haver d’efectuar transbordaments. A més, augmenta la connectivitat de la xarxa tramviària amb les xarxes de metro (L3, L4, L5, L6, L7), i FGC. El projecte, d’una longitud de 3,9 km, podria ser aprovat definitivament aviat, resolta la manca d’acord polític en aspectes com la gestió o el traçat. Des d’ERC Poblenou-Besòs apostem per la connexió en superfície i en línia recta per la Diagonal, l’opció més eficient i econòmica.