Barcelona

Sant Martí

Notícia

Jornada electoral de candidats a les eleccions municipals i posterior Congrés Comarcal de Sant Martí.


Benvolgut, benvolguda,

Ens plau convocar-te a la Jornada Electoral d’elecció de la persona cap de llista i de la resta de la llista d’ERC Sant Martí per a les eleccions municipals 2019 a Barcelona.

La Jornada i el posterior Congrés es celebraran el proper diumenge 17 de febrer de 2019 en horari ininterromput de 11 a 18 hores a l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals, carrer d'Andrade, 176.

Diumenge 17 de febrer de 2019

Lloc: Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals.Adreça: Carrer d'Andrade, 176.
Horari Jornada: 11:00 a 18:00h
Benvinguda.Presentació dels candidats i candidates.
Jornada electoral: La votació se celebrarà ininterrompudament de 11.30 a 18:00 hores.
Horari Congrés: 18:15 a 18:30 hores.
25è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí - Proclamació de la persona cap de llista i de la resta de la llista d’ERC Sant Martí.
 
El cos electoral estarà format per les persones que ostentin la condició de militants o simpatitzants d’ERC o la de militants del Jovent Republicà majors de 16 anys, adscrits a les seccions locals de Sant Martí que s’hagin donat d’alta amb anterioritat (3 mesos abans de la Jornada), i també als amics i amigues d’ERC adscrits al Districte que s’hagin donat d’alta amb anterioritat (6 mesos abans de la Jornada).
 
Els i les militants i simpatitzants d’ERC, així com els i les militants del Jovent Republicà hauran d’estar al corrent de pagament com a molt tard diumenge 10 de febrer, i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la comissió organitzadora de la jornada. Així mateix per exercir el dret a vot, totes les persones interessades hauran de presentar el corresponent carnet d’Esquerra o DNI.
 
 
Procediment per la presentació de candidatures:

En aquesta Jornada es votaran 5 persones candidates, la primera de les quals serà cap de llista d’Esquerra Sant Martí.
 
Per presentar-se a cap de llista cal recollir 9 signatures de persones militants, corresponents al 5% de la militància del Districte, cada persona militant només podrà avalar una precandidatura. Les signatures s’han de recollir en el formulari que la federació comarcal de Sant Martí posarà a disposició dels candidats/tes i s’hauran de presentar presencialment com a màxim dimarts 12 de febrer de 2019 a les 13:00 hores al casal Roc Boronat carrer d’Espronceda 76.
 
Per presentar-se com a candidat/a per la resta de la llista, no cal recollir avals. Caldrà presentar presencialment la petició per escrit com a màxim dimarts 12 de febrer de 2019 a les 13:00 hores al casal Roc Boronat carrer d’Espronceda 76. Les persones que es presentin a cap de llista també poden presentar candidatura a la resta de la llista.

La mesa de la Jornada electoral i la comissió organitzadora del posterior Congrés està formada per, Marina Delgado, Ricard Dolz i  Núria Mateo. Per a dubtes o aclariments us podeu adreçar al correu electrònic santmarti@esquerra.cat
 
Convocatòria del 25è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí:
 
 Benvolgut, benvolguda,

Ens plau convocar-te al 25è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra  Sant Martí,  que celebrarem el proper diumenge 17 de febrer de 2019, a les 18:15 hores a l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals, carrer d'Andrade, 176.

L’ordre del dia del Congrés serà: Elecció de la Mesa. Aprovació de l’ordre del dia. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del 25è Congrés Regional de Sant Martí. Informe de la Jornada electoral i proclamació de la persona cap de llista i de la resta de la llista d’ERC Sant Martí. Cloenda.  
Us recordem que per poder participar amb dret a vot al 25è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí, cal que els i les militants gaudeixin d’una antiguitat mínima de tres mesos abans del congrés, així com estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 10 de febrer de 2019. Els simpatitzants i amics d’ERC Sant Martí, podran participar amb veu però sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.
 
La comissió organitzadora del Congrés està formada per, Marina Delgado, Ricard Dolz i  Núria Mateo. Per a dubtes o aclariments us podeu adreçar al correu electrònic santmarti@esquerra.cat
 
Ben cordialment,
Jordi Rallo i Casanovas
President d'Esquerra Sant Martí