Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

La importància d'un comerç de proximitat


Article de Trini Capdevila, Regidora de l'Ajuntament de Barcelona adscrita al Districte de Sant Martí. Podeu trobar també aquest article i altres a la revista 'La Xemeneia del Poblenou-Besòs' de desembre de 2018.
El comerç de proximitat és una peça cabdal a la nostra ciutat, no només perquè es un dels principals motors econòmics, ja que representa el 12% del PIB de Barcelona, i és generador de milers de llocs de treball, sinó també perquè sense el nostre teixit comercial, Barcelona seria una ciutat menys compacta, menys cohesionada i amb un espai públic de menys qualitat sense cap mena de dubte. El comerç dóna vida als nostres barris, socialitza, dóna seguretat i un servei de qualitat i proximitat a les veïnes i veïns. Per tant, ha d'ésser una de les prioritats per a les administracions públiques, i des de l’Ajuntament s’ha  de potenciar i impulsar i s’han de fer polítiques per tal de fomentar el comerç de Barcelona. I això es el que farem des d'ERC si en el pròxim mandat els ciutadans ens fan confiança i governem. 

Actualment, el comerç té el repte d’evolucionar per tal de modernitzar-se i esdevenir competitiu davant el canvi d’hàbits de consum de la nostra societat. Vivim en una societat i en un món que evoluciona i canvia, i és evident que també és canviant en la forma en què els ciutadans fan les seves compres. Per tant, el comerç haurà d’assumir, que també ha d’evolucionar i innovar. Per fer front a les empreses de distribució  directa, però el que mai podran fer aquetes empreses, es oferir l'especialització, el tracte personal, les relacions entre client i comerciant, la socialització entre veïns i  aquest foment de la vida col·lectiva que fa el comerç dels nostres barris. Personalment, penso que en aquest mandat municipal s’ha fet molt poc en aquest sentit; l’actual govern no ha treballat per tal de promocionar el conjunt del comerç de la ciutat i, molt especialment, el comerç de proximitat. Des d'ERC, en els últims tres anys de mandat, hem fet un seguit de propostes al govern que, si s’haguessin dut a terme, de ben segur que haurien ajudat molt al nostre comerç. 

De cara a la propera legislatura, des d'ERC treballarem colze a colze amb totes les entitats comercials de la ciutat. De fet, en aquest mandat, jo mateixa, com a responsable de comerç del grup municipal d’ERC, he tingut contacte constant amb totes les entitats del sector i conec perfectament les seves demandes. Es tractarà, doncs,  de donar-los suport, i així ho farem si governem. Nosaltres creiem en el comerç de la nostra ciutat, i des del govern farem polítiques per tal de promocionar aquest sector. Des del grup municipal d’ERC entenem que les campanyes de promoció del comerç s’han de fer tot l’any, i molt especialment durant la campanya de Nadal, ja que és una oportunitat perquè la ciutat creï una marca específica que pugi ser reconeguda arreu, atregui visitants a la nostra ciutat i animi els barcelonins i barcelonines a sortir al carrer i acudir als comerços dels seus barris. Però com deia abans, la promoció comercial no s’ha de limitar només a aquest període. L’Ajuntament té canals suficients per fer aquesta promoció mitjançant, per exemple, el canal de de la televisió pública. També creiem que s’ha de potenciar més l’associacionisme, hem d’incentivar els comerciants que entrin a formar part de les entitats comercials, i una forma de fer-ho podria ser que aquells comerços associats tinguessin un descompte especial en els impostos municipals.

S’ha d'elaborar plans de xoc per al comerç de proximitat, per tal  de minimitzar l’impacte que pot tenir per al comerç les obres de llarga durada, com per exemple les de la Plaça de les Glories o Meridiana. Les obres de llarga durada a l'espai públic afecten molt al comerç en general i, molt especialment, al comerç de proximitat, ja que dificulten l’accés als establiments i els resten visibilitat. Quan les obres es prolonguen molt en el temps, aquests efectes poden arribar a afectar la supervivència de molts negocis. És evident que des de l’Ajuntament s'han de buscar solucions. També caldrà buscar solucions pel fenomen dels manters, ERC sempre hem defensat que cal abordar la problemàtica des d'una doble vessant. En primer lloc, cal lluitar contra la venda ambulant irregular perquè no es pot permetre cap activitat comercial sense llicència. En segon lloc, cal fer un abordatge social. El fenomen del top manta no desapareixerà mai, però si no hi posem els recursos i els esforços necessaris, se'ns escapa de les mans, que és el que ha estat passant darrerament.  

La riquesa comercial que te la nostra ciutat difícil de trobar en cap altra ciutat d’Europa i des de l’administració publica, tenim la obligació de preservar-lo estic convençuda que Barcelona seguirà sent la ciutat amb el millor comerç del mon!