Barcelona

Gràcia

Notícia

La Barcelona feminista · Xerrada amb Montse Benedí


En el marc de les accions previstes per al 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el passat dimecres vam organitzar al casal Francesc Macià una xerrada amb la regidora i presidenta del grup municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona, la Montse Benedí.

Abans d’obrir-se un interessant col·loqui entre la convidada i les persones assistents a l’acte, la Montse Benedí va compartir amb nosaltres una sèrie de reflexions per tal d’entendre millor aquestes polítiques feministes que des d’Esquerra Republicana sempre hem liderat:

Cal eradicar la xacra social que representa la violència masclista, no volem ni una sola víctima més. Això ho hem de fer a través de la coeducació i la cultura, des dels primers estadis de l’educació. Cal visibilitzar  la diversitat d'aquesta violència masclista, no només violència física,  també com a violència psicològica, violència econòmica... És necessari assegurar la igualtat de gènere en tots els òrgans de govern de l'Ajuntament i en les empreses municipals, patronats, consorcis o instituts dependents, assegurant que no existeixin desigualtats retributives per a igual treball. Aquesta política d'igualtat retributiva s'hauria d'exigir a totes les empreses col·laboradores amb l'Ajuntament, i paral·lelament, implementar un salari mínim de ciutat. També cal trencar els sostres de vidre en la vida pública i empresarial, ja que encara avui en dia hi ha una discriminació en els llocs de treball, especialment ens els llocs directius i de decisió, cal seguir treballant per a la paritat de gènere en les llista electorals dels partits. Cal prendre mesures per a eliminar la bretxa salarial entre dones i homes. És necessari acabar amb les desigualtats de les pensions,  precisament degut a aquesta bretxa salarial, i a la diferència de cotització a la Seguretat Social. Actualment cal un augment de les places residencials i d'habitatges tutelats per a dones grans amb dificultats per viure soles. També cal fomentar un urbanisme amb perspectiva de gènere que millorin la seguretat de la ciutat amb recorreguts urbans amb més il·luminació i menys barreres visuals, així com la implementació de parades de bus nocturnes a demanda, entre d'altres mesures urgents. Cal treballar per acabar la desigualtat en la distribució de les tasques de criança i de cures, perquè encara avui són feines que recauen majoritàriament a les àvies, les mares i les filles.

Per finalitzar, vam animar a les companyes i companys del casal a assistir a la vaga feminista i a la mobilització a favor dels drets de les dones per esdevenir una societat més justa, equitativa i igualitària, que faci de la República catalana una República feminista de dones i homes lliures.


Olga Hiraldo

Secretaria d'Organització ERC-Gràcia