Barcelona

Poblenou-Besòs

Notícia

Apoderats, gràcies per ser-hi!


Els bons resultats obtinguts per ERC Poblenou-Besòs a tota Catalunya i especialment als nostres barris han eclipsat, lògicament, un fet totalment remarcable.

Durant la jornada electoral del passat 28 d’abril, una vuitantena d’apoderades d’ERC van treballar de valent als 17 col·legis electorals dels sis barris del nostre territori. Mai, a banda del 21D en què concorríem en una situació del tot excepcional, no havíem tingut tants apoderats i, també cal dir-ho, mai aquests havien tingut tanta i tanta feina.

El treball immens que varen realitzar aquestes persones des de l’obertura de les seus electorals fins al tancament dels escrutinis fou del tot encomiable. Acompanyar, informar, ajudar i col·laborar en el desenvolupament de tota la jornada, sovint no en les millors condicions d’espai, ni amb el millor coneixement del funcionament general per part dels responsables de l’administració, ni amb l’afluència de votants que, sobretot al matí, va ser torrencial. Res, res va desanimar els nostres voluntaris i voluntàries. A molts ja els vàrem agrair personalment la feina en la celebració dels resultats de diumenge a la nit però és just que fem públic i extensiu el nostre profund agraïment a la resta. 14.673 gràcies.