Barcelona

Sants-Montjuïc

Notícia

Debat Sants-Montjuïc, Eleccions Municipals


El passat 6 de maig es va celebrar el debat electoral sobre les municipals organitzat per Sants 3 Ràdio amb els alcaldables i els seus regidors de referència en el Districte, es va comptar amb la presència de Barcelona en Comunitat, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PSC, Barcelona pel Canvi (Valls), i PP.
Esquerra Republicana, va comptar amb la presència de Gemma Sendra i del conseller Jordi Fexas, candidat pel districte.
El debat es va construir en cinc blocs, 1r Equipaments, 2n Joventut Habitatge i Promoció econòmica. 3r Polítiques Socials. 4t Comerç i Seguretat Ciutadana i 5è Participació Ciutadana.
Els partits tenien un temps limitat per presentar les seves propostes en cada bloc, així com un temps mínim per respondre a al·lusions.
En el 5è Bloc es va donar paraula a les associacions del Districte, perquè presentessin les seves precs als partits en cas d'aconseguir l'alcaldia, en aquest sentit van elevar les seves inquietuds el Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, la Coordinadora d 'Entitats del Poble-sec, la Unió d'Entitats de la Marina il'Associació de Veïns de Font de la Guatlla.
Per part d'Esquerra Republicana, Gemma Sendra va defensar els diferents aspectes del seu programa municipal en els que s'inclouen en cada bloc de debat les següents propostes:
1r Bloc: Equipaments, Vare remarcà que la seva prioritat és buiscar acords amb les diferents implicats per consolidar els projectes, fent així un barri més assequible per als seus ciutadans. Pel que fa a la muntanya de Montjuïc, fer d'ell un espai integrador amb els barris que la circunden.
2n Bloc: Joventut, Habitatge i Promoció econòmica: Necessitat de mobilitzar tots els recursos disponibles en matèria d'habitatge, a fi de poder incrementar tot el parc actual, això vol dir tant impulsar la construcció d'habitatges d'HPO, com totes aquelles mesures que ajudin a incrementar el parc d'habitatges protegits.
En promoció econòmica lligada a la joventut, impulsar a l'entorn de la muntanya de Montjuïc àrees d'innovació lligades a l'FP
3r Bloc: Polítiques socials: Salari mínim de ciutat, 1200 €, Recollir en les condicions de Contractació a les empreses que treballin amb l'Administració municipal, unes relacions laborals amb els seus treballadors adequadas i recollides en els seus concursos, una d'elles podrien ser aquest salari mínim de ciutat.
4t Bloc: Comerç i Seguretat Ciutadana: Com que és un bloc molt extens, resumim
Part del cos de guàrdia urbà municipal, que ara fa tasques administratives o fiscals, fer realment tasques de policia.
Ampliar la competència a nivell metropolità per tal de que es coordines mes àmpliament les diferents policies de l'àrea metropolitana.
Ampliar els jutjats de pau, com a mínim un per districte.
Consolidar i ampliar la figura del mediador, com a element clau per a la conciliació dels conflictes ciutadans de seguretat.
Regular els lloguers dels locals, a fi que els negocis no desapareguin del districte.
Incrementar la taxa turística, incrementant el% que recullen les arques municipals.
5è Bloc: Participació ciutadana: Les quatre entitats presents van elevar les seves peticions als partits, entre aquestes cal destacar l'efectuada per Lluís Maté, president de l'Associació de veïns de Font de la Guatlla, que pregunto a tots els candidats, si pensaven complir el proposat en aquesta propera legislatura, demanant que els contestés amb un SI o amb un NO.

Veure mes fotos a la Galeria