Barcelona

Sant Martí

Notícia

Els veïns, la nostra prioritat


Esquerra Republicana durant aquest mandat ha posat tota la seva energia al servei del nostre veïnat. Tot i tenir un govern que, malgrat declarar-se a favor de la participació i la transparència, ha estat poc assequible i gens dialogant, des d’Esquerra hem intentat i, molt sovint, aconseguit, plantejar-li demandes veïnals i obtenir resultats positius. En aquest sentit vam assolir la compra de l’antiga església de Sant Bernat Calbó i de l’escola Pere Calafell, que la remodelació de la plaça de la Infància i la plaça dels Porxos siguin una realitat, que no es retiri l’autobús 192 o que s’iniciï el projecte de remodelació del Front Marítim, entre d’altres.
 
Durant tot aquest temps la voluntat d’Esquerra Republicana a Sant Martí ha estat treballar posant els nostres veïns i veïnes en el centre de totes les nostres actuacions. Hem volgut i hem pogut treballar de forma conjunta amb vosaltres temes diversos, educació, cultura, mobilitat, comerç, medi ambient, polítiques socials, civisme, turisme, en aquest darrer punt cal esmentar que gràcies a Esquerra Republicana s’inclou el barri de la Vila Olímpica com a zona de decreixement en el PEUAT.
 
Tot això ho hem fet de l’única manera en que nosaltres entenem la política, des dels nostres principis republicans, és a dir des de la proximitat, transparència, claredat, compromís, rigor, coneixement, diàleg. És així com seguirem treballant en el proper mandat, en un nou escenari en el que estem segurs que aquests principis tindran una importància cabdal en funció de la responsabilitat que esperem que ens atorgui la nostra ciutadania.