Barcelona

Sant Martí

Notícia

26è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí


Benvolgut, benvolguda,
 
Ens plau convocar-te al 26è Congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí,  que celebrarem el proper dissabte 29 de juny de 2019, a les 11:00 hores a la sala d’actes de Can Felipa carrer Pallars, 277.
 
L’ordre del dia del Congrés serà: Elecció de la Mesa. Aprovació de l’ordre del dia. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del 25è Congrés Regional de Sant Martí. Informe de les presidències de les Seccions Locals i del portaveu del Jovent Republicà. Informe de la Presidència de Sant Marti. Elecció de la comissió electoral. Presentació de les i els candidats a consellers de districte de Sant Martí. Elecció de les i els candidats a consellers de districte de Sant Martí. Cloenda.  
Us recordem que per poder participar amb dret a vot al 26è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí, cal que els i les militants gaudeixin d’una antiguitat mínima de tres mesos abans del congrés, així com estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 22 de juny de 2019 i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la comissió organitzadora de la jornada. Així mateix per inscriure’s al congrés i exercir el dret a vot, totes les persones interessades hauran de presentar el corresponent carnet d’Esquerra o DNI. Els simpatitzants i amics d’ERC Sant Martí, podran participar amb veu però sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.
 
 
Procediment per la presentació de candidatures a l’elecció de conseller/a de districte de Sant Martí:
Les persones interessades hauran de presentar, presencialment, la petició per escrit com a termini màxim, el dilluns 24 de juny de 2019 a les 19:30 hores al casal Roc Boronat carrer d’Espronceda 76.

Les persones que es presentin a conseller/a portaveu, també poden presentar candidatura a la resta de la llista. Per presentar-se com candidat/a en cap cas caldrà recollir avals.

L’elecció de les persones candidates és farà en el congrés convocat a tal efecte, el dissabte 29 de juny de 2019 a les 11:00 hores.
 
 
La comissió organitzadora del Congrés està formada per Isaac Garcia, Marina Delgado, Josep Maria de la Concepcion, Ferran Garcia i Carme Mombiela. Per a dubtes o aclariments us podeu adreçar al correu electrònic santmarti@esquerra.cat
 
Ben cordialment,
Jordi Rallo i Casanovas
President d'Esquerra Sant Martí