Barcelona

Sant Martí

Notícia

Cartipàs d’ERC al districte de Sant Martí.


El passat dilluns, 30 de setembre, es va establir el cartipàs del districte de Sant Martí. El cartipàs és el sistema pel qual s’organitza l’activitat política del districte, tant del govern com de l’oposició. Aquest document estableix la distribució dels consellers i consellers tant pel que fa a barris com a àrees sectorials.
 
Pel que fa a la distribució del nostre Grup Municipal de Districte, ens hem organitzat de la següent manera:
 
Lourdes Arrando ( larrando@bcn.cat ), en tant que consellera portaveu participarà de totes les àrees sectorials, conjuntament amb el conseller o consellera designat al cartipàs de les mateixes,  i és la consellera designada als barris de Poblenou i Clot.
 
Joan Carles Canela ( jcanela@bcn.cat ): àrees de Mobilitat, Accessibilitat, Diversitat Funcional, Emergència Climàtica - Transició Ecològica; barris de la Verneda i la Pau, i Provençals de Poblenou.
 
Núria Mateo ( nmateo@bcn.cat ): àrees de Gent Gran, Salut, Comerç; barris de la Vila Olímpica, i Diagonal i Front Marítim.
 
Oriol Puig ( opuig@bcn.cat ): àrees de Prevenció - Seguretat - Convivència, Memòria Democràtica - Patrimoni Industrial, Esports i Economia Social; barris de El Parc i la Llacuna, i Sant Martí de Provençals.
 
Jordi Rallo ( jrallo@bcn.cat ): àrees d’Educació, Dones – LGTBI, Cultura; barris de El Besòs i el Maresme, i el Camp de l’Arpa del Clot.
 
Us convidem a posar-vos en contacte amb els consellers o conselleres corresponents per qualsevol dubte, aportació, suggeriment que pugueu tenir. Tanmateix, cada setmana algun conseller o consellera assistirà a les reunions dels casals per informar i poder parlar amb vosaltres de l’actualitat del districte pel que fa a la política municipal.
 
Aprofito per informar-vos que el proper dijous 10 d’octubre, a les 19 hores, a la Seu del Districte (plaça Valentí Almirall, 1), tindrà lloc el primer Consell Ordinari de Districte del mandat, i en nom dels conseller i conselleres del nostre grup us animem a assistir-hi.