Barcelona

Sant Martí

Notícia

Posicionament del Grup Municipal d’Esquerra Republicana al Districte de Sant Martí sobre el cartipàs 2019-2023.


El passat 30 de setembre ERC va votar en contra del Cartipàs del Districte de Sant Martí. Des del Grup Municipal es va fer la proposta de creació del Consell d’Habitatge, per donar veu i respostes a totes les persones que pateixen dificultats per a accés i manteniment d’un habitatge digne. Aquesta proposta va ser desatesa per part del Govern Municipal tot i haver mostrat inicialment la intenció de crear aquest Consell.

Segons el baròmetre municipal del passat mes de juny de 2019, l’accés a l’habitatge és la segona preocupació dels barcelonins i les barcelonines i actualment, només el 1,7% del parc d’habitatge està destinat a habitatge social. Se sap que més del 40% de la població de Barcelona destina més del 40% del seu salari a pagar la seva llar i les despeses que se’n deriven. Aquestes dades mostren que persones i entitats pateixen les conseqüències de la important pujada dels preus del lloguer dels darrers anys, que, junt amb la poca oferta d’habitatge social, comporten situacions de desnonaments, pobresa energètica, o haver de marxar de la ciutat, o quedar en situació d’exclusió social.

Aquesta emergència social és el motiu pel qual es proposava la creació del Consell de l’Habitatge com a espai d’abordatge de la problemàtica habitacional, amb més motiu en un districte on destaquen projectes urbanístics com el 22@. La negativa a incorporar aquest Consell i el bloqueig que des dels partits del Govern Municipal, PSC i BeC, es realitza a les propostes i representativitat d’ERC arreu de la ciutat han motivat el vot en contra del cartipàs. Esperem que la dinàmica propositiva i constructiva per la que apostem des d’Esquerra Republicana es vegi millor corresposta en un futur.