Barcelona

Gràcia

Notícia

Crònica del 1r Plenari del Districte del mandat


El 2 d'octubre es va celebrar el primer Plenari del Districte de Gràcia del nou mandat, després de la constitució del consell el passat mes de juliol.

Plenari extraordinari de cartipàs
En una primera convocatòria extraordinària va tenir lloc el plenari de cartipàs, on es va informar dels nomenaments de constitució dels grups polítics municipals i de la composició de la Comissió de Govern i de la Junta de Portaveus del districte. També es va informar dels nomenaments dels consellers i conselleres en cadascun dels diferents àmbits d’actuació sectorial i d’adscripció als diferents barris. Tal com va comentar la portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Gràcia, l’adscripció als diferents barris dels nostres consellers i conselleres, ha estat per proximitat, ja que cadascú viu a un dels diferents 5 barris del districte. Pel que fa a les Comissions Consultives, les Comissions de treball i els Consells sectorials o d’equipaments, podeu consultar la designació dels seus consellers i conselleres aquí:  Cartipàs del Grup municipal de districte d’ERC Gràcia.
Va ser en aquest ple on el President del Districte, Ferran Mascarell, va prendre possessió com a tal, i on també es va proposar el nomenament de la Vicepresidenta del Consell del districte, que en aquest cas, que la nostra portaveu Olga Hiraldo va ser la única candidatura a ocupar la Vicepresidència, així que en va prendre possessió  amb el recolzament de tots els grups polítics tret l’abstenció de Cs.

Plenari ordinari
El primer plenari del nou curs polític teníem les propostes d’informació favorable per a la posterior aprovació, de dues Modificacions del Pla General Metropolità.  Es tracta de la MPGM en l’àmbit discontinu dels sòls situats al Passatge Mariner, 12 (Jardins de Caterina Albert) i Passatge Llavallol, 16 (Jardins de la Sedeta), que permetrà la construcció d’un nou Casal de Joves del Camp del Grassot- Gràcia Nova, donant resposta a una demanda històrica del jovent d’aquest barri. La segona MPGM d’Encarnació 13-15 i 17 per a implantar una escola bressol i per incloure en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona, va comptar amb l’abstenció del nostre grup per diversos motius que vam recollir al posterior article publicat a l’Independent de Gràcia i a la nostra web: “Hem salvat l’alzina?”. Pel que fa al informe favorable sobre el Pla Especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona, l’Olga Hiraldo va mostrar el vot favorable ja que tota nova regulació és benvinguda i més si millora la qualitat ambiental i fomenta la transició energètica en instal·lar electrolineres.
Al primer consell plenari amb contingut polític, vam presentar una proposició, un prec i una pregunta.

Proposició. Que el districte de Gràcia emeti per streaming els diferents òrgans de participació públics, per tal que la ciutadania hi tingui accés en qualsevol moment. El conseller Guillem Roma va exposar la proposta que pretenia apropar la política a la ciutadania i millorar la participació, així com exemple de bon govern i de transparència, partint de la bona experiència dels consells plenaris que ja estan sent retransmesos en directe. Així, proposem fer-ho extensiu als diferents òrgans de participació. Va ser aprovada, amb l’abstenció de BeC, PSC i BpC.

Prec. Que el Govern del Districte faci retirar immediatament els elements que posen en risc la integritat física de les persones usuàries de les instal·lacions esportives del Camp de l'Àliga i vetlli, com a titular de les instal·lacions, pel seu correcte estat, per tal que no es tornin a generar aquests riscos. El prec el va exposar la nostra consellera d’esports, la Núria Pi, fent incís en la seguretat i la integritat física de tots els nens i nenes que hi assisteixen cada setmana. Diverses fotografies realitzades en diferents dies del mes de setembre, mostraven pals metàl·lics a una alçada i exposició pels esportistes, cargols que sobresurten uns 3 cm en el pedrís de formigó, eines rovellades i pals (rasclet, pic...) sobre els sacs de cautxú que feia mesos que estaven dins les instal·lacions. Tot plegat, una mostra de la deixadesa i el desori que hi ha en aquesta instal·lació esportiva municipal. Van acceptar el prec i van informar que ja havien retirat els sacs, davant la nostra sorpresa, van reconèixer que ho havien fet aquell mateix matí!

Pregunta. Atès que els nous gegants, Pau i Llibertat, van ser incorporats al text del Protocol Festiu de la Vila de Gràcia (2018) però no han estat presentats en societat ni han començat a fer les seves funcions, quan serà la presentació pública dels gegants nous Pau i Llibertat, encarregats des de fa 3 anys i ja pagats per l'Ajuntament? El conseller Guillem Roma va exposar que a finals de 2016 es van encarregar uns noves figures dels Gegants de Gràcia, més lleugeres que les actuals, va ésser pagat en aquell moment però tres anys després encara no han vist la llum.
La consellera de cultura, Cristina Carrera (BeC) va respondre que els gegants estan fets però està pendent acabar els vestits, esperem que no hagi de passar tres anys més!


Olga Hiraldo
Secretària d'Organització i Consellera Portaveu d'ERC-Gràcia