Barcelona

Sarrià-Sant Gervasi

Notícia

Un plenari sense audiència pública

El plenari va començar marcat per la polèmica, atès que el govern, amb el suport del PP i de Barcelona pel Canvi (el partit de Valls), ha optat per suprimir la part d'intervencions dels veïns i veïnes al·legant, principalment, la necessitat de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.   La decisió va arribar per sorpresa al veïnat. I aquesta és la crítica principal que fa ERC. És ben cert que les propostes i queixes dels veïns i veïnes es poden canalitzar de diverses maneres: els consells de barri, les audiències públiques i les intervencions en qualsevol dels punts de l’ordre del dia del plenari, si una persona o entitat s’hi sent interpel·lada. El què en cap cas compartim és la manera com s’ha fet.   Molts districtes van fer  una audiència pública ja durant el mes de setembre. No ha estat el cas a Sarrià – Sant Gervasi, que fins l’1 d’octubre no vam ser convocats al primer òrgan de participació, el Consell de Seguretat i Prevenció.   Creiem que si tant convençut estava el govern de les bondats de la supressió de l’espai de participació veïnal, hauria pogut compartir-ho abans amb el veïnat i exposar les seves intencions. De ben segur que totes i tots volem poder conciliar la vida laboral, la familiar i la de participació cívica, però no és menys cert que els plenaris es fan un cop cada dos mesos.    Per això ens preguntem si realment es tracta de conciliar i de racionalitzar. Si no, quin sentit té convocar una audiència pública una setmana després d’haver acabat la ronda de consells de barri?