Barcelona

Sarrià-Sant Gervasi

Notícia

Iniciatives d'ERC al plenari d’octubre


1. ERC Sarrià – Sant Gervasi ha presentat una proposta per tal que el govern municipal de districte elabori en el termini de sis mesos un pla de dinamització de l’activitat comercial, económica i/o associativa al territori, començant pel barri del Putxet – Farró.

La iniciativa es va presentar partint de la preocupació que hi ha arreu de la ciutat per la pèrdua de vida als barris. L’especulació en sol ser un dels principals motors, però els factors que porten a aquesta despersonalització depèn de cada barri. 
En el nostre districte ens trobem amb una paradoxa: d’una banda tenim persones i entitats que no poden fer front a l’augment dels preu del lloguer, persones i entitats que pateixen la gentrificació i que es veuen expulsats dels nostres barris: joves, famílies, però també comerços i entitats (com l’escola de dansa Vàrium que ha hagut de marxar de Sarrià, o el Grup Caliu, en risc de no poder-se quedar al Putxet).  
De l’altra banda, també ens trobem molts locals buits, de propietaris que prefereixen tenir-lo sense activitat tot esperant, potser, cobrar-ne un lloguer ben alt o bé una bona oportunitat de venda que acaben restant tapiats o, en alguns casos, funcionant com a habitatge per a famílies que acaben vivint en unes condicions amb el risc que suposa per a aquestes persones viure en situacions d’insalubritat i per l’estat de les instal·lacions elèctriques. 
Amb la proposta, aprovada per unanimitat, ERC Sarrià – Sant Gervasi pretén que el govern prengui les regnes i intervingui per tal d’enfortir el teixit social, econòmic i cultural del barri. 
La proposta, que vol anar més enllà de ser un mer pla de dinamització comercial, va ser aprovada per unanimitat dels grups.
Son moltes les iniciatives que busquen un local on realitzar-se, són moltes les oficines que es troben en un primer pis i que podrien instal·lar-se en uns baixos... fent una feina de fons, d’animar propietaris a posar els seus locals al mercat, de mediació en aquells que vulguin apujar excessivament el preu... 
Un barri amb les persianes apujades, és un barri amb més vida al carrer, més segur i més cohesionat. 
 
2. ERC Sarrià – Sant Gervasi pregunta per quines accions té pensat dur a terme el govern municipal respecte dels habitatges afectats pel Pla Parcial de les Planes.

Des de l’inici del mandat, ERC Sarrià – Sant Gervasi vol estar pendent de tot el que té a veure amb els habitatges afectats pel Pla Parcial de les Planes. La qüestió és complexa però fa massa anys que dura, volem que es desencalli el tema. El govern de districte va defensar també la necessitat de resoldre-ho estudiant cas per cas. ERC Sarrià – Sant Gervasi estarà amatent als passos que es vagin fent.
 
3. ERC Sarrià – Sant Gervasi pregunta quan és previst que torni a entrar en funcionament el Tramvia Blau, un dels símbols del districte.

Retirat fa més d’un any i mig per la manca de seguretat de les instal·lacions, el Tramvia Blau només és un espectre que, si triga gaire a tornar, quedarà en el record dels que estimen la ciutat. En un moment en què s’ha aturat el servei del funicular del Tibidabo fins a la tardor del 2020 per a renovar-lo amb un cost de 18 milions d’euros.
Fer coincidir la posada en marxa del nou funicular, amb què és vol potenciar l’accés al parc del Tibidabo amb transport públic, amb la del Tramvia Blau tindria molt de sentit i serviria per explicar millor l’Avinguda del Tibidabo, testimoni de la Barcelona ciutat-jardí. 
El govern de districte no sap quina és la data de retorn. Al plenari va explicar que la decisió es troba en mans de l’Autoritat Metropolitana del Transport, que haurà de pressupostar uns 11 milions d’euros, encarregar la redacció del projecte (així doncs, un any i mig després de la retirada del Tramvia, ni tan sols s’ha fet això) i l’execució de l’obra. 
ERC Sarrià – Sant Gervasi considera que la responsabilitat del govern municipal és tenir cura i mantenir els elements patrimonials que expliquin la Barcelona que va ser i no fer-los desaparèixer, contribuint encara més a la despersonalització que viuen els nostres barris.