Barcelona

Sant Martí

Notícia

Propostes d'ERC al Plenari del Districte de Sant Martí (05/12/19)


El proper dijous 5 de desembre tindrà lloc el Consell Plenari al Districte de Sant Martí. Com a cada plenari, des d’ERC i per via dels seus representants, defensaran diverses propostes, preguntes i precs per a millorar els nostres barris i la vida dels seus veïns.
 
En aquesta ocasió s’ha presentat una proposició sobre la necessitat de millorar la transparència i la participació ciutadana al Districte. També s’han fet dos precs; Un per a impulsar la instal·lació d’un nou Punt Verd al Camp de l’Arpa. I el segon per millorar la il·luminació de la plaça Theolongo Bacchio al barri del Besòs.
 
Exposem a continuació les propostes realitzades i un breu explicació de les mateixes.
 
Proposició:
Des d’ERC hem fet la següent proposició, atesa la importància de la participació ciutadana i la transparència en els diferents òrgans del districte i la implicació dels nostres veïns i veïnes en les problemàtiques dels nostres barris: “Instar al Regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i necessàries per tal que els òrgans de participació ciutadana del districte siguin retransmesos en directe de manera a assolir la possible participació d’un major nombre de veïns i veïnes del nostre districte.
- Garantir que com a mínim seran retransmesos tots aquells que tinguin lloc a la sala de plens del districte (consell plenari, audiència pública, consells sectorials, etc.).
- Garantir que tots aquells òrgans que no puguin ser retransmesos en directe siguin gravats i publicats al web del districte en un període no superior a 48 hores.
- Garantir que les retransmissions es posin a disposició de la ciutadania amb mitjans i formats accessibles.”

Prec sobre el Punt Verd de Camp de l’Arpa:
“Que el Regidor del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal d’instal·lar un Punt Verd fixe de barri al Camp de l’Arpa del Clot, amb una població de 38.176 veïns i veïnes, la més alta del nostre districte, com a mesura adient i necessària per millorar la gestió de residus i garantir la preservació del medi ambient..”

 Prec sobre la manca de llum a la Plaça Theolongo Bacchio:
“Que el Regidor del Districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i necessàries per millorar la il·luminació de la plaça Theolongo Bacchio del barri del Besòs-Maresme, en tant que mesura de seguretat ciutadana, i en especial en relació a la necessitat d’implementar l’urbanisme de gènere.”

En nom dels consellers i conselleres del grup municipal d’ERC al districte de Sant Martí, us animem a assistir-hi. Dijous 5 de desembre a les 19 hores, a la Seu del Districte (plaça Valentí Almirall, 1),