Barcelona

Sant Martí

Notícia

27èCongrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí


Benvolgut, benvolguda,

Ens plau convocar-te al 27èCongrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí,  que celebrarem el proper dilluns 16de desembre de 2019, a les 19:30 hores a la sala d’actes de l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals al Carrer Andrade, 176 A Local 3.

Proposta de l’ordre del dia del Congrés:
1. Aprovació de l’ordre del dia.
2. Aprovació de l’acta anterior (29.06.2019).
3. Informe de la presidència comarcal de Sant Martí.
4. Informe econòmic 2019, pressupost 2020 i votació.
5. Informe de les presidències locals i Jovent Republicà. 
6. Informe del grup municipal de districte de Sant Martí.
7. Incorporacions a l’executiva comarcal de Sant Martí.
8. Presentació de candidatures a conseller de districte de Sant Martí.  
9. Votacions dels punts 7 i 8.
10. Torn de paraula.

Us recordem que per poder participar amb dret a votal 27è congrés de la Federació de Districte d’Esquerra Sant Martí, cal que els i les militants gaudeixin d’una antiguitat mínima de tres mesos abans del congrés, així com estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, en aquest cas el 9 de desembre de 2019i així ha de constar a la llista que la Secretaria Nacional d’Organització posi a disposició de la comissió organitzadora de la jornada. Així mateix per inscriure’s al congrés i exercir el dret a vot, totes les persones interessades hauran de presentar el corresponent carnet d’Esquerra o DNI. Els simpatitzants i amics d’ERC Sant Martí, podran participar amb veu però sense vot, així com els i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment.

 Procediment per a la presentació de candidatures a l’elecció de conseller/a de districte de Sant Martí:

Les persones que vulguin optar a ser candidates hauran de presentar una carta manifestant la seva voluntat a ser conseller o consellera de Districte, el certificat de compliment de la Carta Financera i, a instàncies de l’Executiva Regional de Barcelona, la signatura d’un document de compromís amb les tasques i responsabilitats derivades del càrrec de conseller o consellera de Districte.

Així doncs les persones candidates hauran de fer arribar a la Comissió Organitzadora del Congrés, la seva carta de presentació, el Document de Compromís signat i el certificat de compliment de la Carta Financera que emet Seu Nacional.

Les persones interessades hauran de presentar, presencialment, la petició per escrit com a termini màxim, el dimecres 11 de desembre de 2019 a les 19:00 hores al casal Roc Boronat carrer d’Espronceda, 76.

S’escollirà un/a únic candidat/a de totes les candidatures presentades. L’elecció de la persona candidataa cobrir la vacant existent de conseller/a de districte de Sant Martí, és farà en el congrés convocat a tal efecte, el dilluns 16 de desembre de 2019 a les 19:30 hores.

La comissió organitzadora del Congrés està formada per Jose Luis Delgado, Silvia Tovar, Ricard Dolz, Carme Mombiela i Marina Delgado. Per a dubtes o aclariments us podeu adreçar al correu electrònic santmarti@esquerra.cat

Ben cordialment,
Jordi Rallo i Casanovas
President d'Esquerra Sant Martí