Barcelona

Sants-Montjuïc

Notícia

VISITA REGIDOR MAX ZUÑARTU AL CASAL JAUME AIGUADER PER PARLAR DE MOBIL.LITAT I DEL PLA DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE)


Visita al Casal Jaume Aiguader de Sants Montjuïc, del Regidor al ajuntament Max Zañartu. , el passat 09 de gener.

Ens informa,que el grup municipal d’Esquerra Republicana va presentà al·legacions a la restricció de vehicles en la Zona de Baixes Emissions (ZBE), ja que considera que aquesta ordenança té mancances, és poc ambiciosa, és insuficient per tal de poder reduir les emissions de manera efectiva i pot afectar les famílies més vulnerables.

Un cop més, l'ajuntament ha desaprofitat una nova oportunitat per lluitar de forma real contra la contaminació , una necessitat de primer ordre i una demanda social reiterada.
 
De fet, el grup republicà ha fet un esforç ingent per intentar recompondre una ordenança que perdia tot el seu sentit inicial, malgrat que hauria de ser l’equip de govern i no l’oposició qui realment portés la iniciativa en la lluita contra la contaminació.

Defensa de famílies amb pocs ingressos

Esquerra sosté que l’actual ordenança és poc sensible amb les famílies amb pocs ingressos que no tenen alternativa al cotxe per als seus desplaçaments, i proposa introduir una esmena amb l’objectiu de reduir l’impacte socioeconòmic d’aquesta mesura sobre la ciutadania més vulnerable, unes famílies que tindrien dret a una exempció de dos anys.

Alhora, i en el context de donar solució a les especificitats de la ciutat, vam proposar una exempció horària els dimarts al migdia, per facilitar que els marxants del mercat d’encants puguin entrar i sortir del municipi per a la realització de la seva activitat.
Manca d’indicadors ambientals
Entre les al·legacions presentades els republicans també reclamen incloure indicadors ambientals per tal d’avaluar l’eficàcia de la mesura. En l’actual projecte no hi ha cap memòria d’avaluació de l’impacte ambiental, ni objectius a curt i mitjà termini, així com tampoc cap càlcul de la reducció de la mobilitat en vehicles privats per complir els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.

En aquest sentit, una de les al·legacions reclama l’ampliació de la xarxa d’estacions de mesura i control de la qualitat de l’aire , ja que aquesta ordenança no inclou tots els emissors de gasos contaminants de la ciutat, com poden ser algunes activitats industrials com ara incineradores de residus o el crematoris, etc.

Al seu torn, es demana constituir una taula de seguiment de la qual formin part les diferents administracions, els grups ecologistes i associacions veïnals.

Es tracta d’una petició sorgida del fet que l’actual ordenança no deixa clars quins són els mecanismes per avaluar l’impacte real de les mesures, cosa que pot comportar la sensació per part de la ciutadania que no es tracta d’una actuació real contra la contaminació i només busca que la ciutadania renovi els seus vehicles.

Oportunitat perduda

El portaveu republicà i cap de l’oposició, Rubèn Arenas, va manifesta, a les reunions a l'ajuntament, que l’actual ordenança de zona de baixes emissions és “poc ambiciosa, sense mecanismes d’avaluació ambiental, sense pressupost, no preveu un augment de les estacions de control de la qualitat de l’aire i és poc sensible amb les famílies amb pocs ingressos que no tenen alternativa al cotxe per als seus desplaçaments. Una gran oportunitat perduda”.

En aquesta línia, ha manifestat que, en vista de la manca d’empenta del govern socialista, ha estat necessari que l’oposició millorés i retornés el sentit a aquesta ordenança, ja que hi havia el perill seriós que una bona iniciativa acabés en fracàs i perjudicant les classes treballadores.

Per últim,  també s'ha reclamat que per reduir les emissions “cal una aposta més ferma pel transport públic per reduir els temps dels desplaçaments, per millorar-lo i fer-lo arribar als polígons industrials i centres de treball, i per potenciar el vehicle elèctric i la xarxa de carrils bici”.

Max Zañartu diu també, que s'ha esta estudiant, el tema dels recorreguts de Bus, i parades als barris, ja que pot afectar a que molta gent gran, es trobi més aïllada.
També es important incrementar,les bicicletes elèctriques municipals, sobre tot a barris que els seus carrers fan pujada.

Veure mes fotos a la Galeria