Barcelona

Grup municipal

Notícia

L'Ajuntament farà un inventari d'edificis i solars que l'Estat podria cedir per fer habitatge i equipaments a petició d'ERC


Entre els immobles propietat de l'Estat que podrien anar al llistat figura l'edifici de Correus a Via Laietana, el Palau del Lloc Tinent, la Caserna del Bruc, el Palau de Capitania General o la Prefectura del Portal de la Pau

El Grup Municipal d'Esquerra ha presentat una proposta a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona perquè el govern municipal elabori, en el període de tres mesos, un inventari dels solars, edificis i espais en desús o susceptibles a ser-ho en un futur, que són propietat de l'estat espanyol i es poden destinar a fer habitatge social o equipaments públics per al veïnat. 

La iniciativa, que ha sortit endavant amb el vot a favor de BeC, PSC i JuntsxCat, el vot en contra del PP i BpCi l'abstenció de Cs, pretén donar un pas endavant en l'ampliació de sòl públic de la ciutat i permetrà definir l'estratègia de negociació a seguir pel govern de la ciutat per aconseguir-ne seva cessió, així com la definició dels potencial urbanístic o els possibles usos futurs i les modificacions necessàries per dur-los a terme.

"La ciutat està plena d'espais d'oportunitat buits i quan un rasca se n'adona que són propietat d'una administració. Donat el context polític al consistori i a l'Estat creiem que és el moment de tirar endavant aquesta proposta doncs es tracta d'una necessitat urgent, perquè Barcelona no té més metres quadrats per créixer", ha apuntat la regidora republicana i presidenta de la comissió, Maria Buhigas, que també ha volgut destacar que la cessió d'ús d'aquest tipus d'espais és una pràctica habitual a molts països.

Els republicans ja van reclamar en darreres comissions que l’Estat i l’Ajuntament es posessin d’acord perquè les antigues magistratures, situades a Ronda Sant Pere 41, es destinessin a equipaments i a habitatges dotacionals, així com van demanar que la venda per subhasta d’uns solars del Consorci de la Zona Franca per 44 milions d’euros, tinguessin més d’oficines i 430 habitatges. 

Són moltes les zones de Barcelona que tenen una gran necessitat de sòl i sostre per destinar-lo a habitatge social i a equipaments, per això Esquerra Republicana proposa revisar l'ús d'espais estatals infrautilitzats o susceptibles de quedar en desús en un període curt de temps, com els espais privatius del port, i així recuperar tot el front de la ciutat, l'edifici de Correus a Via Laietana que podria esdevenir un equipament de primer ordre, el Palau del LlocTinent (antic Arxiu de la Corona d'Aragó), la Caserna del Bruc o el Palau de Capitania General i la Prefectura del Portal de la Pau.