Barcelona

Les Corts

Notícia

Crònica del Ple del districte de les Corts (10 de març de 2020)


El passat 10 de març a les 18 hores va tenir lloc el tercer ple del districte de les Corts en el que van tractar-se els temes que en aquests moments tenen més rellevància al districte: Canvi de nomenclatura de l’Av. de Carles III per Ronda de les Corts, associacions cannàbiques, Residència Benavent.

Pel que fa al desenvolupament del ple, govern va presentar dues mesures una d’inclusió i un altre d’emergència climàtica. Aquestes mesures creiem que són necessàries però poc concretes en les seves propostes, i que necessiten estar més treballades perquè siguin realment efectives i aconseguir els propòsits marcats.

L'informe del regidor del districte va anar molt centrat a fer un balanç del seu mandat en aquest primers mesos, destacant sobretot la participació del veïnat en les sessions de PAD, els pressupostos participatius i les fites aconseguides. Va parlar sobre els processos participatius, l’Espai Barça, Can Capellanets, el nou Institut Escola Plaça Comas, la Colònia Castells

El nostre grup també va voler fer balanç sobre aquests primers mesos, fent una resposta sobre els temes més importants pel barri i del qual els punts més destacats són els següents:
  Pressupostos participatius/PAD: No pot ser que consells de barri i sectorials, siguin només de PAD i pressupostos, principalment perquè l’activitat del districte és molt diversa i es necessiten espais de diàleg per expressar opinió. A més aquests processos no poden servir per amagar incompliments i promeses històriques amb el barri, moltes de les propostes són incompliments de propostes anteriors, llargament reivindicades pel veïnat, i si ja s’han reivindicat i govern ho sap, no haurien de tornar a passar per cap procés participatiu, l’ajuntament hauria d’executar-les.   Colònia Castells: Ens congratulem d’aquests 22,5 milions euros. Però important recordar l’històric i buscar solucions per les persones reallotjades provisionalment, i començar la construcció de promoció d’habitatge públic en els solars buits.   Nou Institut Escola Plaça Comas: Cal millorar la governança i la comunicació amb el veïnat perquè les persones interessades rebin la informació de primera mà, no pot ser que les AFAS s’assabentin pels mitjans de comunicació. En segon lloc, creiem que a llarg termini és una bona notícia, ja que el districte de les Corts tindrà una oferta educativa de secundària molt variada. L’Institut Escola tindrà dues línies fins 4t d’ESO, un altre de quatre línies i el de Pedralbes 6 línies amb una oferta potent d’educació post obligatòria, ensenyaments mixt batxillerat-FP...   Espai Barça: L’obertura del recinte a la ciutat generarà un nou espai urbà de dimensions considerables entre l’estadi i el C/ Arístides Maillol i això ens preocupa, no queda clar que la dimensió d’aquest espai sigui un espai buit, poc aprofitat i del que el veïnat no puguin fer-ne ús, per això creiem que la participació veïnal és imprescindible per definir aquest espai.     Can Capellanets: Important la creació del grup de treball del projecte constructiu per manifestar i expressar les reserves que es puguin tenir del projecte,  per tal que puguin ser tractades i es trobi una solució a aquestes.   Mobilitat: Millorar la mobilitat a Av. Madrid, amb retorn del bus de la línia H10, o proposta alternativa. Govern des del començament del mandat  en diu que busca solucions, però de moment no ha presentat cap. Tampoc tenim resposta a la nostra petició en el plenari de desembre sobre la importància de millorar la freqüència en hores punta dels busos 75 i 78 per tal de donar un bon servei als alumnes de l’INS Pedralbes.     Seguretat: Treballar mesures concretes en les zones de Pedralbes i el barri de la Mercè, zones molt castigades pels robatoris en els últims mesos. Les candidatures del districte de les Corts a les Medalles d’Honor de Barcelona, van quedar aprovades a l’entitat “Veterans de Catalunya” a proposta de tots els grups municipals del consell i a la Sra. Ana Ramón a proposta de BCNXCanvi,  distingits amb aquest reconeixement.

Va informar-se sobre l’aprovació inicial del MPGM de Danubi i es va procedir a la votació.

Sobre aquest punt expressem la importància dels nostres neguits:
1. Que l’equipament que quedarà per definir tingui el consens de totes les parts implicades.
2. S’escurcin els terminis de 6/8 anys el màxim possible.
3. S’arribi a un acord amb la propietat de les naus, per tal de no tornar a la judicialització de l’assumpte.

Acabat aquest punt, va començar part d’impuls i control’. ERC les Corts portem al plenari  una proposició i dos precs:
  Proposició perquè les obres creades durant el curs acadèmic pels alumnes de la Facultat de Belles Arts de la UB siguin exposades en algun espai de districte de les Corts. Va ser votada a favor per tots els grups a excepció del PP que es va abstenir al considerar que no donàvem garanties sobre que el missatge de les obres exposades fos totalment neutral. En aquest punt vam recordar en el ple que l’art és un missatge comunicatiu on l’artista expressa la seva visió de la manera que cregui més convenient.   Prec demanant que s’inclogui el faldó 'excepte bicicletes' en els senyals de direcció prohibida dels carrers de vianants de plataforma única del districte. Va ser acceptat pel govern i esperem sigui executat com més aviat millor, ja que és imprescindible que s’indiqui expressament en els senyals dels carrers de plataforma única, que les bicicletes poden circular en ambdós sentits de la marxa, tal com s’indica en l’ordenança.   Prec demanant que els parterres del carrer Benavent siguin gestionats i mantinguts per una entitat de caràcter inclusiu del districte. No va ser acceptat, el govern està estudiant i valorant la viabilitat econòmica. En tot cas, seguirem de ben a prop l’assumpte. Creiem necessari que les Corts, districte inclusiu per excel·lència de Barcelona, faci aquest tipus de polítiques per tal que tothom faci seu i treballi l’espai públic.
Sobre altres iniciatives presentades del canvi de nomenclatura de l’Av. de Carles III, cal remarcar que en aquest plenari va presentar-se la primera iniciativa popular de les Corts i  va recaptar més de 1.500 signatures del veïnat del districte, fet del resultat de dos anys de treballERC les Corts, JuntsXCat i BeC van votar a favor del canvi de nom i els vots en contra van ser de PP, C’s, PSC i BCNXCanvi. Val a dir, que en situació normal la iniciativa s’hagués aprovat, però es va produir un empat, ja que un dels consellers de JuntsXCat havia marxat del plenari una estona abans.

També es van presentar:

Dues proposicions relacionades amb els clubs cannàbics, on aquest grup es va posicionar defensant que cal regular el cànnabis a través de les associacions cannàbiques i que és necessària una regulació global sense perdre de vista la visió sanitària.

Sobre la proposició de la construcció de la Residència Benavent, la posició d’aquest grup és la de tractar l’assumpte en el si de la comissió Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Barcelona, on actualment s’està fent revisió del conveni dels equipaments de servei social de Barcelona, amb l’objectiu d’impulsar nous acords per prioritzar places i serveis per a la gent gran.

Ara bé tal com vam dir s’estan estudiant noves vies d’impuls de la construcció de la residència que semblen que avancen a bon ritme, encara que també és cert que s’ha de seguir treballant.

Finalment, val a dir que sembla que hem deixat els plenaris d’impàs i que comencen els de posicionament polític i establiment de les línies generals que portarà cada grup del districte en els anys vinents.