Barcelona

Nou Barris

Notícia

Reunió de l'Executiva d'ERC Nou Barris


Avui s'ha reunit l'Executiva d'ERC Nou Barris. El Jovent del Casal, en absencia de la seva portaveu, ha estat representada per l'Albert (possibilitat prevista a l'article 37 dels Estatuts d'ERC).

A a reunió, entre altres temes, s'ha parlat de l'agenda de les properes activitats, les reunions de persones militants, simpatitzants i amigues dels dies 18 i 25 de maig, i del 8 de juny, amb l'objectiu d'aprofitar el primer punt de l'Ordre del Dia per tal de aprofundir en algún tema de contingut. S'ha parlat de política municipal, de les sudvencions i de la formació que reben els membres del Grup Municipal de Districte. De les activitats previstes per Jovent els propers dies i dels canals de comunicació del Casal.

La reunió a durat aproximadament 90 minuts.