Barcelona

Sants-Montjuïc

Notícia

El sistema de Salut enfront de la crisis sanitària COVID 19


A càrrec del Doctor Marc Ramentol i Sintas (Director General de Professionals de la Salut del Departament de Salut).
 
Investigació
En aquests moments no sabem quin nivell d’immunitat la població pot tenir en el futur (parlem de les persones que han patit i superat la malaltia), aquest és un punt crític i requereix l’anàlisi sostinguda de la informació que anem obtenint a mesura que ens enfrontem a la situació (tenint sempre molt pressent que aquesta evoluciona constantment).
 
Previsió de l’evolució de la situació
A dia d’avui, (seguint els paràmetres de l’aplicació Stop Covid 19 del 9 Cat de Cat Salut) podem tenir molts més infectats dels oficials, hi ha estimacions que estableixen que les persones infectades asimptomàtiques podrien arribar a més de 400.000 persones.
 
Gestió de compres i Pressupost
Les compres de material es van fer des del Departament de Salut fa més de un mes i mig.
Ha data d’avui el 90% de les compres han estat fetes per la Generalitat de Catalunya, de l’estat espanyol només estem rebent el 10%. d’EPIS i proves diagnòstiques.
Proveir d’estoc és un tema molt complex per la situació del mercat amb molts operadors i una gran pressió, en aquest sentit l’experiència acumulada pel nostre sistema de salut pública és determinant.
No podem obviar que el Departament va patir en el passat fortes retallades pressupostàries que s’han anat recuperant en els darrers anys, alhora la futura aprovació del pressupost de la Generalitat requerirà de posteriors ajustaments per atendre les necessitats econòmiques que es deriven d’aquesta crisi.
Previsions sobre diagnòstics futurs
No serà possible fer una PCR a tota la població (actualment es fa  a malalts hospitalitzats), en les properes setmanes i mesos  l’estratègia a dissenyar i  implementar es detallarà en funció de la realitat a atendre (de fet es treballa en els diferents escenaris que ens podrem trobar en el futur).
 
Nota del casal
Aquesta conferència es fa en un moment de màxima incertesa i en una situació molt complexa d’un àmbit molt específic, volem destacar que es va poder constatar que el Departament de Salut lidera la situació amb un desplegament organitzatiu i de recursos sense precedents.
Per aquest motiu volem fer un reconeixement especial al Doctor Marc Ramentol per respondre amb claredat i precisió les preguntes dels/les participants.
Sants Montjuïc, dimarts 31 de març de 2020