Barcelona

Grup municipal

Notícia

L'Ajuntament elaborarà un pla post-Covid amb perspectiva de gènere a proposta d'Esquerra


El consistori aprova la proposició d'Esquerra Barcelona, amb les abstencions de tots els grups municipals, que entre altres mesures permetrà aplicar una reducció remunerada de fins al 50% de la jornada laboral a mares o pares treballadores de l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals amb menors de 16 anys o persones dependents a càrrec.

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha presentat avui a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports una proposició perquè l'Ajuntament de Barcelona abordi la crisi de la pandèmia i el confinament de forma global i amb perspectiva de gènere, així com apliqui una sèrie de mesures destinades a combatre l'impacte de la covid-19 en les dones, que "troben més obstacles per reincorporar-se al mercat laboral, es troben en situacions de major vulnerabilitat social i sostenen amb major mesura els fills, les persones grans a càrrec, les tasques de la llar i les cures", tal com ha apuntat la regidora Elisenda Alamany.

La portaveu adjunta d'Esquerra Barcelona ha defensat la inciativa com una mesura molt necessària per evitar que la desigualtat de gènere s'agreugi amb la crisi derivada de la pandèmia: "Quan el món no va bé, encara va pitjor per a les dones, que són les que més pateixen les conseqüències laborals, socials i econòmiques de qualsevol crisi. Ho diuen les dades: hi ha un risc d'exclusió i pobresa que té rostre de dona. No és per l'atzar, majoritàriament són elles les que fan feines amb poca o cap regulació i amb molta precarietat"

La proposta dels republicans preveu que l'Ajuntament apliqui una reducció remunerada de fins al 50% de la jornada laboral a mares o pares treballadores de l’Ajuntament i empreses públiques municipals per tenir cura de menors de 16 anys o persones a càrrec fins que obrin centres escolars i centres d’atenció a la gent gran i dependent, amb especial atenció a les famílies monoparentals i amb l'objectiu de poder compaginar el teletreball i les cures durant el període de confinament. A més les famílies monoparentals tindran preferència quan entrin en funcionament els serveis municipals mínims: llars d’infants, centres oberts, obertura parcial dels centres educatius, etc.  "Les mesures de conciliació haurien de fer-se extensives a tota la població, per això instem el govern espanyol a posar en marxa mesures laborals estables que permetin reduir la jornada laboral dels progenitors per tenir cura dels menors, mitjançant un permís remunerat que no disminueixi el poder adquisitiu de les famílies", ha afegit Alamany que també ha demanat injectar prestacions socials transitòries per combatre la desigualtat laboral en el mercat de treball, especialment per a les treballadores del sector informal de cures i de la llar sense regularitzar, que durant el confinament s’han quedat sense cap ingrés., així com garantir els drets de tota la ciutadania amb permís de treball, i regularitzar les persones que estan en situació administrativa irregular, sense requeriment d’un contracte de treball.  

La proposta també contempla pal·liar les situacions econòmiques extremes i l’endeutament de les famílies, sufragant despeses bàsiques de la llar (hipoteques/lloguers, subministraments dels habitatges, etc.), per reduir el risc de pobresa femenina.: "cal informar i difondre bé els ajuts disponibles perquè les persones que ho necessiten se’n puguin beneficiar", ha apuntat la regidora d'Esquerra Barcelona, Elisenda Alamany. 

D'altra banda, la mesura aprovada planteja analitzar les dades de l'emergència sanitària i les seves repercussions a nivell municipal amb indicadors que aportin dades desagregades per sexe i origen, per no perdre de vista la perspectiva de gènere i poder analitzar l’existència de desigualtats i discriminacions per raó de sexe i de procedència i desplegar un pla de protecció de víctimes de violència masclista, reforçar i ampliar els equips d’atenció a les víctimes amb l'objectiu de minimitzar el risc d’exposició de moltes dones i evitar llistes d’espera, en previsió d’un probable increment de casos durant el desconfinament, així com mantenir les subvencions, convenis i contractes a les entitats feministes que treballen amb dones víctimes de violència masclista, per evitar que morin els projectes, la vida de les entitats i els objectius d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència masclista.

ERC també ha proposat a la mateixa comissió la creació d’una línia especial d’ajuts per a les entitats socials i del Tercer Sector que estan col·laborant en l'atenció a les persones afectades per la crisi de la COVID19, per tal de compensar el sobreesforç que això els ha comportat, i garantir-ne la liquiditat i imprescindible continuïtat, així com també una proposta d’ampliació de beques i de personal per a les entitats de lleure d’aquest estiu amb l’objectiu "d'ampliar la programació dels equipaments municipals i programes com el de patis oberts i garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i adolescents, vetllant per la salut i el benestar emocional dels infants, adolescents i joves de Barcelona, i les seves famílies", tal com ha explicat el regidor de joventut d'Esquerra Barcelona, Max Zañartu.

Finalment els regidors i regidores de la comissió han signat una declaració institucional, a proposta d'Esquerra, per commemorar el dia internacional contra l’Homofòbia: gaifòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia i mostrar el suport i reconeixement de l'Ajuntament a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en un important nombre de països, amb penes de presó tortura o fins i tot la mort, reivindicant la protecció i el refugi de les persones LGBTI.