Barcelona

Sants-Montjuïc

Notícia

Parlem d’Habitatge Social amb l’Eva Baró als barris de La Marina


Ponent: Eva Baró (regidora a l’Ajuntament de Barcelona),

(Per una clara voluntat de tractar temes molt centrats en les necessitats dels barris de La Marina, aquesta reunió s’ha fet a la sala Pepita Casanellas, en conseqüència l’assistència de veïns ha estat molt nombrosa).

Sobta com l’equip de govern municipal s’està prenent el tema de forma simplista, la pujada dels preus ha arribat a extrems insostenibles, la manca d’iniciativa és total, es troba a faltar l’estudi d’alternatives que permetin establir límits a l’augment de preus dels lloguers.

Actualment a la ciutat de Barcelona només hi ha un 1,8% de l’habitatge amb lloguer assequible, això limita molt la lluita contra l’exclusió residencial, “avui la norma és que les  famílies no es poden permetre un lloguer on i com volen”.

Tanmateix cal destacar que hi ha un consens generalitzat, tant tècnic com polític, sobre la necessitat d’arribar a un parc d’habitatge social accessible del 15% del total, això suposaria disposar de més de 100.000 habitatges.

Avui, partim d’un parc de 13.000 habitatges socials i es planteja arribar fins a uns 20.000, només assolir aquest volum pot costar 10 anys, per fer-ho cal garantir més partides pressupostàries de forma sostinguda en el temps.

Per compensar aquestes limitacions cal cercar com obtenir més habitatge assequible, en això la col·laboració entre les administracions és determinant; per exemple el Decret llei 17/2019 estableix que els propietaris de més de 15 habitatges (considerats grans tenidors) han de destinar part d’aquests a un ús social.

També és evident la necessitat de condicionar l’obra nova a algun tipus de reserva que permeti augmentar el parc d’habitatge social.

Posteriorment la reunió s’ha centrat en tractar situacions específiques de La Marina, destaquem l’exposada per la Presidenta de l’Associació de veïns de Can Clos. La Rosalia Fernández va explicar com a alguns veïns, després de 30 anys com a llogaters dels habitatges municipals, no se’ls permet l’adquisició, cosa que es va fer en el seu moment.

En tots els casos tractat la regidora es va comprometre a fer seguiment i treballar amb els veïns per tal de cercar les solucions que siguin adequades.
 
Sants Montjuïc, dimecres 2 de febrer de 2020