Barcelona

Nou Barris

Notícia

Congrés d'ERC Nou Barris


Avui, dilluns 6 de juliol ha tingut lloc al Centre Cultural els Propis el Congrés d'ERC Nou Barris.

El Congrés, convocat a les 20h, es va iniciar finalment a les 20:28h amb la següent proposta d’ordre del dia:
1. Elecció de la Mesa.
2. Aprovació de l’ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del congrés anterior.
4. Informe de la Presidència sortint.
5. Informe econòmic. 
6. Presentació i votació de les candidatures a la Presidència d’ERC Nou Barris.
7. Presentació i votació, de la proposta de Secretaries.
8. Presentació de candidatures de les persones a conselleres nacionals, si escau.
9. Elecció d’una persona consellera de districte.
10. Torn de paraules.

El Quim Sangrà i l'Emma Serra va fer la proposta de Mesa una que fou aprovada per unanimitat (Xavier Rojano, Mª Dolores Millan i Josep Giner). Tot seguit es va aprovar l'Odre del Dia i es va passar a l'informe de Presidència i l'informe econòmic.

A tres quarts de nou, la Llúcia Cuenca es va presentar la seva candidatura a la relecció com a Presidenta del Casal. Era l'única candidatura i van aconseguir el vot favorable de tots els Congresistes. Seguidament es va votar la resta de la Executiva, les secretaries es van quedar a un o dos vots d'aconseguir també el suport unanime dels Congresistes.

La persones que formen l'Executiva entrant son:

Presidencia: Llúcia Cuenca
Organització: Cristian Agudo
Finances i Política Municipal: Joan M. Saderra
Imatge i Comunicació: Miquel Román
Dones: Montserrat Cuspinera
Ciutadania: Emma Serra
Trans. Ecològica: Quim Sangrà
Acció Política i S.: Irene Ferrero

Posteriorment es va procedir a la presentació de les dues persones candidates a formar part de Grup Municipal de Districte, el Miquel Román i el Josep Barrachina. Fou escollit per a conseller de Districte el Miquel Román amb suport del 60% dels vots emesos.

El Congrés es va donar per acabat cap a les 21:45h