Barcelona

Grup municipal

Notícia

Esquerra avalarà el tràmit inicial per impulsar el 22@ però demana concreció i compromís per a l'aprovació final


Esquerra Republicana votarà avui a favor de l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità referent a la zona del 22@, però adverteix que si durant el període d'al·legacions que ara s'obre no s'inclouen les demandes per millorar el projecte ja plantejades al govern municipal, no podran donar suport a la tramitació final. "Votarem a favor perquè la modificació es mou dins del marc que vam acordar en el seu moment, però demanarem més elements de cara a la votació definitiva. El nou context condicionat per la pandèmia demana exigència impuls per activar i mantenir l'activitat d'oficines, garantir l'accés a nou habitatge protegit i generar espai públic pel vianant, per això estarem atents a les al·legacions i demandes del teixit empresarial i veïnal", avisa el portaveu republicà Jordi Coronas.

Les peticions d'Esquerra Republicana es resumeixen en els següents punts:
1- Calendari d'implementació per a l'Oficina del 22@, explicitant com i de quina manera es crearà. Aquesta mesura va ser aprovada gràcies a una iniciativa dels republicans, que exigiran que en el moment de l'aprovació final l'instrument ja hauria d'estar en marxa. "El seu paper és clau per tal que les transformacions arribin a bon port", assenyala Coronas.
2- Creació d'instruments fiscals i mesures d'acompanyament per tal que els particulars puguin assumir la càrrega en plusvàlues i IBIs que es podrien generar a causa d'edificar en remuntes en els antics fronts consolidats. Coronas afirma que cal trobar la manera més adient per a la creació "real i efectiva" d'habitatge: "En 20 anys només s'ha aprovat un pla de remuntes i no s'ha aplicat encara. Per això calen garanties per edificar noves plantes i que l'estructura actual aguanti a través de l'impuls municipal, ajudes econòmiques i un bon estudi tècnic del projecte"
3- Mesures addicionals per a la protecció del patrimoni. Esquerra revela que si bé abans de la modificació de l'any 2000 es va fer una revisió del catàleg del patrimoni de la zona, al 2020 aquesta revisió no s'ha produït. Per aquest motiu, els republicans demanaran que l'Ajuntament garanteixi que les finques que haurien d'estar protegides ho estiguin per tal de garantir la seva preservació, doncs "no es tracta de mantenir només el teixit sinó de reconèixer el valor patrimonial d'algunes edificacions a través de la introducció de condicionants", aclareix el portaveu republicà.

A més, els republicans posaran el focus l'mpuls immediat per part de l’Ajuntament en la construcció d’habitatge en els 10 solars on ja  disposa dels espais, en saber com es començarà i en quines etapes es durà a terme la implantació de zones verdes al 22@, així com que s'estudiï l'impacte del context de pandèmia actual en l'activitat presencial a les zones d'oficines, per tal de saber si el nou escenari continua fent viable econòmicament les operacions urbanístiques a la zona.