Barcelona

Grup municipal

Notícia

Barcelona liderarà l’ampliació d’estacions de qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana a proposta d’Esquerra


Els republicans exigeixen un “calendari d’execució real” i “el pressupost necessari” per la reforma de La Rambla

L’Ajuntament de Barcelona ha acordat impulsar la millora i el reforç de la xarxa actual de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica a la ciutat i també a la resta de l’àrea metropolitana de Barcelona mitjançant l’ampliació del nombre d’estacions de qualitat de l’aire, gràcies a la proposició presentada per Esquerra Republicana i aprovada avui en comissió. “El nombre d’estacions de mesura a l’àrea metropolitana és insuficient”, ha afirmat el regidor Max Zañartu, afegint que dels 36 municipis, “19 no disposen de cap estació de control, i a Barcelona tenim algunes estacions que tot just ens ajuden a palpar quin és l’abast del problema”.

“A més, el nombre de contaminants mesurats és molt limitat en comparació al gran nombre potencialment existent com ara l’ozó o els òxids de nitrogen, sobre els quals en desconeixem les dinàmiques i la distribució”, ha apuntat Zañartu. Per pal·liar-ho, la proposició d’ERC planteja millorar la precisió, la homogeneïtzació i el nombre de contaminants mesurats per aquestes estacions, per tal de tenir una radiografia més completa de la situació de la qualitat de l’aire.

Per últim, el text, que ha estat aprovada per unanimitat, també planteja l’adequació d’una nova unitat mòbil equipada amb analitzadors automàtics que permeti la mesura en temps real i en continu de la composició de l’aerosol atmosfèric en diferents períodes i localitzacions i la seva composició física, química i biològica.

Esquerra exigeix un “calendari d’execució real” i “el pressupost necessari” per la reforma de La Rambla

El primer dels precs que Esquerra ha presentat a la comissió es referia a la reforma de La Rambla i que demanava que el govern municipal desplegui les estratègies contemplades en el projecte de la Rambla, que estableixi un calendari d'execució real de la reforma i la doti del pressupost necessari en el Pla d'Inversions Municipal  per tal de abordar la seva reforma  de manera imminent. La regidora Marina Gassol ha recordat que el govern de la ciutat es va comprometre, fa 2 anys, a presentar un calendari per les actuacions i estratègies de La Rambla.

El segon prec presentat pels republicans es referia a la petició perquè l’Ajuntament insti a l’ATM a prorrogar o compensar els títols de la T-Jove per a aquells estudiants universitaris els quals se’ls hagi caducat el títol de transport mentre l’ordre de mantenir les classes d’universitats de forma telemàtica segueixi vigent. “Les classes telemàtiques han causat que molts estudiants universitaris tinguin títols de transport que han caducat”, ha avisat Zañartu, que ha recordat que ja a la primavera, durant el confinament domiciliari, l’ATM va prorrogar la validesa dels títols caducats.