Barcelona

Grup municipal

Notícia

L’Ajuntament avala la regulació de lloguers per lluitar contra l’emergència habitacional i recull propostes per fer-la més efectiva


Aprovades les conclusions de la comissió d’estudi sobre la regulació dels preus dels lloguers impulsada per Esquerra Republicana, que mostren que aquest tipus de normes són habituals a d’altres països i milloren les condicions d’accés a l’habitatge

L’Ajuntament de Barcelona ha fet públiques avui les conclusions a les quals ha arribat la comissió d’estudi sobre la regulació dels preus dels lloguers a Barcelona i l’Àrea Metropolitana, impulsada per Esquerra Republicana, i que avalen que l’instrument de la regulació de preus és un mecanisme “natural” a altres països i ciutats del nostre entorn i que resulta útil per contenir l’emergència habitacional, tot i reconèixer que “és una peça que per si sola no resol el problema de l’accés a l’habitatge”.

“Una bona implantació del control del preu dels lloguers va estretament lligada a unes mesures d’acompanyament que la fan més robusta, que n’augmenten el grau d’efectivitat i que l’engloben dins d’un sistema d’habitatge coherent” afirma el document de conclusions, consensuat entre els grups polítics participants a la comissió. En aquest sentit, les conclusions afirmen que si el control de preus va lligat a una durada llarga dels contractes, “pot ajudar a garantir ràpidament als llogaters i llogateres l’accés a un allotjament estable”.

La regidora republicana i presidenta de la comissió, Eva Baró, ha declarat a la seva intervenció que tal i com han explicat diversos ponents participants al debat, la regulació de control de preus dels lloguers “no és una moda, ni un invent ni una extravagància”, sinó que és quelcom “normal” a altres països i ciutats.

Baró no ha defugit la qüestió de les possibles externalitats negatives de l’aplicació de la mesura assegurant que seria “irresponsable” no contemplar-les com l’expansió del mercat negre, la reducció de l’oferta o la implantació de pràctiques abusives, però ha defensat que caldria posar en marxa indicadors de control “efectius i fiables” i mesures per “minimitzar aquests impactes i riscos”, així com també augmentar els recursos en polítiques públiques d’habitatge.

La regidora d’Esquerra també ha insistit en caminar cap al “canvi de paradigma” que suposa la filosofia del “benefici raonable, que fa compatible el dret a l’habitatge i el dret de la propietat a tenir un benefici però sense un ús abusiu de la situació”.

“En resum, davant de l’emergència habitacional que patim actualment podem dir que la qüestió no és si s’ha de fer una regulació dels preus del lloguer o no, sinó de quina forma es fa i quin tipus de contenció s’està proposant”, conclou el document.